Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 202 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: You should be very _____ to your teachers for their help.

A. thankful

B. grateful

C. considerate

D. gracious

Câu 7: Most things are now mass-produced rather than ______.

A. hand-made

B. by hand

C. single

D. selected

Câu 16: Wolves were _______ mournfully in the nearby forest.

A. barking

B. snarling

C. howling

D. growling

Câu 19: You can _______ my surprise when I heard the news.

A. suppose

B. think

C. imagine

D. believe

Câu 25:  I cut my finger on a rusty tin and it became badly _______.

A. infected

B. affectad

C. effected

D. diseased

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm