Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 9

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 1.3K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 13 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

60 Lần thi

Câu 1: That house-making is the job of women is a __________ thought.

A. deep-seated

B. including

C. legal

D. intellectual

Câu 2: He lost his _________ on hearing the new.

A. involvement

B. enlightenment

C. temper

D. nonsense

Câu 4: The Malaysian unit of __________ is the Ringgit.

A. currency

B. justice

C. vision

D. enterprise

Câu 6: Up to now, ASEAN has got ten _____________.

A. members

B. agents

C. states

D. enterprises

Câu 9: We need ___________ to help the disaster-stricken area.

A. volunteers

B. flood

C. schools

D. government

Câu 12: The United Nation Women advocates women __________.

A. impartiality

B. inequality

C. discrimination

D. movement

Câu 20: ___________ means a global list of endangered and vulnerable species.

A. The Read Paper

B. Animal List

C. Earth Book

D. The Red List

1 Bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Văn Chiến
Văn Chiến
Bài viết hay quá
2

Thích · Trả lời ·

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 60 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm