Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 4

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 315 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: I read the contract again and again ____ avoiding making spelling mistakes

A. in terms of

B. by means of

C. with a view to

D. in view of

Câu 6: John____ knowledge from many of his life experiences in his work.

A. approved

B. applied

C. appreciated

D. accomplished

Câu 9: The criminal was sentenced to death because of ____ of his crime.

A. the severity

B. the complexity

C. a punishment

D. the importance

Câu 10: The police are ………………… certain who the culprit is.

A. in some ways

B. more or less

C. here and there

D. by and by

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm