Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 249 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 9: Each nation has many people who voluntarily take care of others.

A. bring along

B. get on with

C. keep up with

D. look after

Câu 11: Some high school students take part in helping the handicapped.

A. participate in

B. compete

C. experience

D. support

Câu 13: The students got high marks in the test but Mary stood out.

A. got very good marks

B. got a lot of marks

C. got higher marks than someone

D. got the most marks of all

Câu 16: Carlos was ………. the first prize in the essay competition.

A. disappointed

B. completed

C. excited

D. awarded

Câu 23: Secret Santa became famous, yet still ………..

A. anonymous

B. mysterious

C. secret

D. respectable

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm