Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 196 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Hãy chọn cặp thao tác là tương đương khi làm việc với Windows Explorer: 

A. Bấm Ctr + E và Ctrl + F 

B. Bấm tổ hợp phím Windows + F và RightClick chuột tại một Folder bất kỳ và chọn Search

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả hai A và B đều sai

Câu 2: Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất: 

A. Trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer chỉ chọn được một đối tượng

B. Trên cửa sổ ListView của Windows Explorer cho phép chọn được nhiều đối tượng cùng một lúc

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả hai A và B đều sai

Câu 3: Hãy chọn câu phát biểu đúng:

A. Khi tạo mới 1 mục nhóm trên StartMenu là ta đã tạo ra một Folder

B. Khi tạo mới 1 mục chọn trên StartMenu là ta đã tạo ra một ShortCut

C. Khi tạo mới 1 mục chọn trên StartMenu là ta đã tạo ra một File 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 7: Khi làm việc với Windows Explorer để sắp xếp các File hoặc Folder trên cửa sổ ListView, ta thực hiện:

A. Right Click tại vùng trống trong ListView - chọn View - Arrange Icons

B. Chọn View - Customize This Folder 

C. Chọn File - Properties

D. Chọn View - As Web Page 

Câu 8: Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View - Status Bar là để:

A. Hiển thị thanh địa chỉ Address Bar

B. Hiển thị thanh trạng thái Status Bar

C. Hiển thị thanh công cụ chuẩn Standard Buttons

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View - ToolBars - Standard Buttons là để:

A. Hiển thị thanh địa chỉ Address Bar

B. Hiển thị thanh trạng thái Status Bar

C. Hiển thị thanh công cụ chuẩn Standard Buttons

D. Các câu trên đều sai 

Câu 10: Khi một chương trình được gọi, nút Restore trên thanh TitleBar có tác dụng:

A. Thu nhỏ cửa sổ 

B. Phục hồi trạng thái cũ

C. Phóng lớn cửa sổ

D. Đóng cửa sổ

Câu 11: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Delete là để:

A. Sao chép tập tin

B. Xoá tập tin 

C. Đổi tên tập tin

D. Di chuyển tập tin

Câu 12: Khi tạo mới 1 mục chọn trên StartMenu là ta đã tạo ra: 

A. Một ShortCut

B. Một Folder

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 13: Khi tạo mới 1 mục nhóm trên StartMenu là ta đã tạo ra:

A. Một ShortCut

B. Một Folder

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai 

Câu 14: Khi xoá một Shortcut thì: 

A. File nguồn cũng bị xoá

B. File nguồn không bị xoá

C. File bị di chuyển sang một Folder khác

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Menu Control Box của một cửa sổ bao gồm các lệnh có chức năng: 

A. Đóng một cửa sổ 

B. Di chuyển cửa sổ 

C. Thay đổi kích thước hiển thị của cửa sổ 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 16: Một máy tính để bàn (PC) phải có ít nhất các thành phần sau mới hoạt động được: 

A. Màn hình, máy in, chuột, bàn phím

B. Màn hình, chuột, bộ xử lý trung tâm (CPU), máy in

C. Màn hình, bộ xử lý trung tâm(CPU), bàn phím, chuột

D. Màn hình, bàn phím, chuột

Câu 20: Muốn thay đổi các biểu tượng chuẩn (như My Computer, My Documents, Recycle Bin…) ta thực hiện: 

A. Nhấn phải chuột trên màn hình nền, chọn Properties, Effect, đánh dấu chọn vào biểu tượng muốn thay đổi và chọn mục Change Icon

B. Nhấn phải chuột trên biểu tượng muốn thay đổi, chọn Properties, Change Icon

C. Click vào biểu tượng Change Icon 

D. Tất cả các câu đều sai

Câu 21: Muốn thực hiện lưu trữ tập tin đề phòng khi xảy ra sự cố, ta chọn: 

A. Start - Program - Accessories - System Tools - Disk Defragmenter

B. Start - Program - Accessories - System Tools - Make a Backup

C. Start - Program - Accessories - System Tools - Character Map

D. Start - Program - Accessories - System Tools - Backup

Câu 22: Muốn tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: 

A. Nhấn Ctrl + F5 

B. File, Find

C. Edit, Find 

D. Tất cả các câu đều sai

Câu 24: Ta có thể chép một tập tin có kích thước 2MB lên đĩa mềm hay không:

A. Có

B. Không

C. Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa văn bản

D. Chỉ chép được khi nội dung tập tin đó chỉ chứa hình ảnh 

Câu 25: Ta có thể di chuyển cửa sổ tới một vị trí khác trên màn hình bằng cách: 

A. Kích chuột lên thanh trạng thái của cửa sổ rồi di chuyển 

B. Kích chuột lên thanh tiêu đề rồi giữ nguyên và di chuyển 

C. Kích chuột lên thanh tiêu đề rồi giữ nguyên trạng thái và di chuyển

D. Tấ cả các cách trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm