Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 42

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 42

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 295 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 42. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Để bỏ qua việc tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp, ta thực hiện:

A. Vào View - Options - Bỏ dấu chọn ở phần Grammar và Word count

B. Vào View - Options - Bỏ dấu chọn ở phần Spelling và Grammar

C. Vào Tools - Options, chọn thẻ Spelling&Grammar, bỏ dấu chọn ở mục Check Grammar as your type

D. Tất cả các câu trả lời trên đều sai

Câu 3: Để cài đặt chế độ lưu tài liệu tự động, ta thực hiện như sau:

A. Vào Tools chọn Options, chọn thẻ Save, rồi đánh dấu chọn ô Save AutoRecover Info Every

B. Vào Tools - Autosave

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 5: Để chèn biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng đã chọn, ta thực hiện lệnh:

A. Tools - Picture Chart

B. Format - Picture - Chart

C. Insert - Picture - Chart

D. Insert - Object - Chart

Câu 6: Để chèn các ký tự đặc biệtn (Symbol) vào trong văn bản ta thực hiện:

A. View - Symbol

B. Insert - Symbol

C. View - Insert - Symbol

D. Format - Insert - Symbol

Câu 7: Để chèn chữ nghệ thuật WordArt, ta chọn:

A. Insert - WordArt

B. Insert - Picture - WordArt

C. View - WordArt

D. View - Picture - From File

Câu 8: Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta phải:

A. Chọn Insert - Picture - From File

B. Chọn Insert - Picture - Clip Art

C. Chọn Format - Picture

D. Cả câu A và B đều đúng

Câu 9: Để chèn một biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong một bảng đã chọn, ta thực hiện:

A. Insert - Picture - Chart

B. Insert - Picture Chart

C. Format - Picture - Chart

D. Insert - Object - Chart

Câu 10: Để chèn một biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong một bảng đã chọn ta thực hiện lệnh sau:

A. Insert - Chart

B. View - Picture - Chart

C. Insert - Object - Microsoft Graph Chart

D. Inser - Picture - Graph Chart

Câu 11: Để chèn một hình ảnh vào văn bản, Anh chị sẽ chọn cách nào đúng nhất trong các cách sau:

A. Chọn vùng văn bản cần chèn hình, kích chọn menu Insert, chọn Break

B. Chọn vùng văn bản cần chèn hình, kích chọn menu Insert, chọn File, trong hộp thoại "Insert File" chọn hình cần chèn, kích Insert

C. Chọn vùng văn bản cần chèn hình, kích chọn menu Insert, chọn Clip Art, trong hộp thoại "Insert ClipArt", chọn hình mong muốn, kích chọn nút "Insert ClipArt"

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu 12: Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta phải:

A. Chọn Insert, Picture, From File

B. Chọn Insert, Picture, Clip Art

C. Chọn Format, Picture

D. Câu A và B đều đúng

Câu 13: Để chèn Ngày tháng năm hiện tại vào văn bản, ta thực hiện:

A. Insert - Date and Time - Chọn kiểu Ngày tháng năm - OK

B. View - Header and Footer - Kích chọn nút Insert Date trên thanh công cụ Header and Footer

C. Cả hai câu A và B đều đúng

D. Cả hai câu A và B đều sai

Câu 14: Khi người dùng chọn mục Sentence case trong hộp thoại Change Case, thì sẽ có tác dụng:

A. In hoa ký tự đầu câu

B. In hoa ký tự S

C. In hoa tất cả các ký tự có trong đoạn văn bản được chọn

D. In thường tất cả các ký tự có trong đoạn văn bản được chọn

Câu 15: Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt, xuất hiện đường răng cưa nằm dưới dòng văn bản, để xử lý không còn hiện tượng đó, ta thực hiện lần lượt các thao tác:

A. Đây là hiện tượng lạ, có khả năng do Virus nên cần phải quét Virus trên máy tính

B. Chọn menu Tools, chọn AutoCorrect, chọn Spelling   & Grammar và bỏ dấu chọn tại mục Check spelling as you type

C. Chọn menu Tools, chọn Options, chọn Spelling & Grammar và bỏ dấu chọn tại mục Check spelling as you type

D. Chọn menu Tools, chọn Customize, chọn Spelling & Grammar và bỏ dấu chọn tại mục Check spelling as you type

Câu 18: Khi sử dụng lệnh Insert trên thanh Menu Bar, ta có thể thực hiện được các công việc:

A. Đánh số trang cho văn bản, chèn Symbol, chèn hình ảnh, WordArt

B. Đánh số trang cho văn bản, làm chữ cái to đầu dòng (DropCap), chèn hình ảnh, WordArt

C. Làm đầu trang, chân trang (Header and Footer), chèn Symbol, chèn hình ảnh, WordArt

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 19: Khi thao tác trên bảng, để tách bảng tại vị trí dòng con trỏ đang đứng ta thực hiện:

A. Table - Split Table

B. Table - Split Row

C. Table - Split Cell

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 20: Khi thao tác trong Table để tách bảng tại trí dòng con trỏ đang đứng ta thực hiện:

A. Table - Split rows

B. Table - Split cells

C. Table - Split Table

D. Table - Split - Table

Câu 21: Khi thoát Winword, máy xuất hiện thông báo:"Do you want to save the changes you make the Document1?" Ta chọn Yes có nghĩa là:

A. Thoát khỏi Word

B. Lưu tập tin vào đĩa và thoát khỏi Word

C. Lưu tập tin vào đĩa

D. Không có điều gì xảy ra cả

Câu 22: Khi thực hiện Ctrl + PageUp hoặc Ctrl + Page Down, con trỏ sẽ di chuyển:

A. Lên xuống 1 trang màn hình

B. Lên xuống 1 trang văn bản

C. Về đầu hoặc cuối dòng

D. Qua trái hoặc qua phải 1 ký tự

Câu 23: Khi thực hiện thao tác nào sau đây sẽ không chọn (bôi đen) tất cả nội dung văn bản:

A. Ctrl + A

B. Đặt con trỏ đầu văn bản, nhấn Ctrl + Shift + End

C. Đặt con trỏ đầu văn bản, nhấn Ctrl + Alt + End

D. Tất cả các thao tác trên đều không thực hiện được

Câu 24: Khi thực hiện tổ hợp phím Ctrl + P và chọn nút OK cho phép người dùng:

A. Lưu nội dung của văn bản hiện hành

B. Mở tập tin văn bản đã lưu trên đĩa

C. Đóng nội dung văn bản hiện hành

D. In nội dung văn bản hiện hành

Câu 25: Làm cách nào đưa siêu liên kết vào tài liệu:

A. Chọn khối - Tools - Hyperlink

B. Chọn khối - Insert - Hyperlink

C. Chọn khối - Bấm Ctrl+K

D. Cả hai câu trả lời B và C đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm