Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 41

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 41

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 309 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 41. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để chèn số trang trong tài liệu, ta thực hiện:

A. Insert - Page Number

B. View - Page Number

C. Insert - Header and Footer

D. Câu B và C đều đúng

Câu 2: Để chèn số trang vào văn bản, ta thực hiện:

A. Insert - Page Numbers

B. View - Header and Footer - Kích chọn nút Insert Page Number trên thanh công cụ Header and Footer

C. Cả hai câu A và B đều đúng

D. Cả hai câu A và B đều sai

Câu 3: Để chèn thêm một hàng trong Table, ta thực hiện như sau:

A. Đặt con trỏ tại nơi cần chèn hàng trong Table, chọn Table - Insert - Rows Above hoặc Rows Below

B. Chọn ô tại nơi cần chèn hàng, chọn Table - Insert - Cells - Insert Entire Row

C. Đặt con trỏ tại ô cuối cùng bên phải của Table, bấm phím Tab

D. Tất cả các thao tác trên đều đúng

Câu 4: Để chèn thêm một hàng vào bảng, ta thực hiện như sau:

A. Đặt con trỏ tại vị trí hàng cần chèn, kích chuột phải - Chọn Insert rows

B. Đặt con trỏ tại vị trí hàng cần chèn - Chọn Table - Chọn Insert rows

C. Chọn Format - Chọn Insert rows

D. Cả hai câu A và C đều đúng

Câu 5: Để chèn tiêu đề trang (Header and Footer) cho văn bản hiện hành ta thực hiện:

A. Insert - Header and Footer

B. View - Header and Footer

C. Edit - Header and Footer

D. Format - Header and Footer

Câu 6: Để chèn vào văn bản tại vị con trỏ một Table, ta thực hiện:

A. Chọn Table - Insert - Table

B. Chọn Insert - New Table

C. Chọn Format - Table

D. Chọn Format - New - Table

Câu 7: Để chèn vào văn bản tại vị trí con trỏ một biểu tượng, ta chọn:

A. Insert - Symbol

B. Insert - Picture

C. Format - Symbol

D. Format - Picture

Câu 8: Để chia cột cho vùng văn bản đã được chọn, ta thực hiện như sau:

A. Format - Columns

B. Format - Format Columns

C. Edit - Columns

D. Edit - Format Columns

Câu 9: Để chia cửa sổ soạn thảo văn bản thành hai phần, ta dùng lệnh:

A. Tools - Split…

B. Windows - Split…

C. Edit - Tools - Split…

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 10: Để chia nhỏ 1 ô trong Table, ta chọn ô sau đó:

A. Chọn Table - Split Cells

B. Chọn Table - Merge Cells

C. Chọn Format - Split Cells

D. Chọn Format - Merge Cells

Câu 11: Để chia ô đang chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta dùng lệnh:

A. Table - Merge Cells

B. Format - Merge Cells

C. Table - Split Cells

D. Format - Split Cells

Câu 12: Để chia tách một ô đã chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta thực hiện:

A. Format - Merge Cells

B. Table - Merge Cells

C. Format - Split Cells…

D. Table - Split Cells

Câu 13: Để chọn (bôi đen) tất cả văn bản, động tác nào sau đây là sai:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A

B. Đặt con trỏ đầu văn bản, nhấn Ctrl + Shift + End

C. Bấm Ctrl + Home rồi nhấn Ctrl + Shift + End

D. Đặt con trỏ đầu văn bản, nhấn Ctrl + Alt + End

Câu 14: Để chọn Font chữ ngầm định (Default) trong soạn thảo văn bản, ta thực hiện:

A. Format - Font, chọn Font rồi kích Default

B. Format - Character Spacing - Default

C. Format - AutoFormat

D. Tools - Language - Set Language

Câu 15: Để chọn khối tất cả văn bản ta làm như sau:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A

B. Bấm tổ hợp phím Shift + A

C. Quét chuột lên hết cả văn bản

D. Cả hai đáp án A và C đều đúng

Câu 17: Để chọn lệnh trên thanh Menu, ta thực hiện các cách sau:

A. Kích chuột tại tên mục lệnh trên Menu

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F10, dùng phím mũi tên chuyển đến mục lệnh và <Enter>

C. Giữ tổ hợp phím Alt + ký tự Hotkey của mục lệnh (ký tự có gạch chân)

D. Các ý trả lời trên đều đúng

Câu 18: Để chọn một từ, ta thực hiện thao tác:

A. Double Click chuột tại từ cần chọn

B. Dùng chuột quét chọn tất cả các ký tự có trong từ đó

C. Đặt con trỏ tại đầu hoặc cuối từ, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Mũi tên phải hoặc Ctrl + Shift + Mũi tên trái

D. Tất cả các cách trên đều được

Câu 19: Để chọn toàn bộ khối văn bản, ta thực hiện:

A. Ấn tổ hợp phím Ctrl + A

B. Đặt con trỏ ở đầu văn bản, ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + End

C. Đặt con trỏ ở đầu đoạn văn bản bất kỳ, ấn chuột trái ba lần liên tục

D. Chỉ có A và B là đúng

Câu 21: Để chọn toàn bộ văn bản đang soạn thảo, ta thực hiện:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

B. Chọn menu Edit - Select All

C. Chọn menu Edit, bấm phím chữ "L"

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu 22: Để chuyển đổi đoạn văn bản được chọn thành chữ hoa, ta thực hiện:

A. Format - Change Case - UPPERCASE

B. Tools - Change Case - UPPERCASE

C. Format - Change Case - Drop Cap

D. Format - Drop Cap

Câu 23: Để chuyển đổi nội dung từ bảng biểu sang văn bản. Sau khi chọn văn bản ta thực hiện lệnh:

A. Chọn Table - Convert Table to Text…

B. Chọn Table - Convert - Table to Text…

C. Chọn Tools - Convert - Table to Text…

D. Chọn Format - Convert Table to Text…

Câu 24: Để đặt mật khẩu bảo vệ cho tài liệu đang soạn thảo, ta thực hiện:

A. File - Save As - Tools - Security Options

B. Tools - Protect - Security

C. Tools - Protect Document

D. Câu A và C đều đúng

Câu 25: Để đếm trong 1 văn bản đang mở có bao nhiêu dòng, trang, đoạn ta thao tác sau:

A. Format - Count Word

B. Format - Word Count

C. Tools - Count Word

D. Tools - Word Count

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm