Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 40

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 40

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 268 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 40. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để di chuyển con trỏ văn bản về ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong 1 hàng của 1 bảng, ta nhấn:

A. Tab hoặc Shift + Tab

B. Alt + Home hoặc Alt + End

C. Phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống

D. Alt + Page Up hoặc Alt + Page Down

Câu 3: Để di chuyển nhanh đến một trang bất kỳ trong văn bản hiện hành ta dùng tổ hợp phím:

A. Ctrl+H - Nhập số trang cần đến

B. Ctrl+G - Nhập số trang cần đến

C. Alt+G - Nhập số trang cần đến

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Câu 4: Để di chuyển nhanh về cuối tài liệu ta nhấn:

A. Ctrl+End

B. Ctrl+PageDown

C. End

D. PageDown

Câu 6: Để định dạng Font chữ in đậm và in nghiêng cho văn bản được chọn, ta thực hiện:

A. Bấm các tổ hợp phím Ctrl + B và Ctrl + I

B. Bật các nút B và I trên thanh công cụ Formatting

C. Bật các nút B và U trên thanh công cụ Formatting

D. Câu A và B là đúng

Câu 7: Để định dạng gạch chân cho một đoạn văn bản với nét đôi. Sau khi chọn đoạn văn bản, ta thực hiện:

A. Ấn tổ hợp phím Ctrl + U

B. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + U

C. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + D

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 12: Để định dạng khoảng cách các hàng trong đoạn có chứa con trỏ là 1.5, ta thực hiện:

A. Ấn tổ hợp phím Ctrl + 5

B. Ấn tổ hợp phím Ctrl + 2

C. Ấn tổ hợp phím Ctrl + 1

D. Tất cả các thao tác trên đều sai

Câu 13: Để định dạng màu nền cho một đoạn văn bản đã chọn, ta dùng lệnh:

A. Format - Borders and Shading…

B. Format - Borders

C. Table - Borders and Shading…

D. Format - Shading…

Câu 14: Để định khoảng cách trước và sau cho đoạn văn, ta thực hiện:

A. Edit - Paragraph, tại mục Spacing nhập các giá trị tại mục Before và After

B. Format - Paragraph, tại mục Line Spacing nhập các giá trị tại mục Before và After

C. Format - Paragraph, tại mục Spacing nhập các giá trị tại mục Before và After

D. Insert - Paragraph, tại mục Line Spacing nhập các giá trị tại mục Before và After

Câu 16: Để đóng một tập tin văn bản hiện hành, ta dùng tổ hợp phím:

A. Ctrl + W

B. Ctrl + F4

C. Ctrl + F

D. Cả A và B đều đúng

Câu 17: Để đóng nội dung văn bản của tập tin hiện hành ta thực hiện tổ hợp phím:

A. Ctrl + W

B. Ctrl + F4

C. Câu A và B đúng

D. Không có câu nào đúng

Câu 18: Để đóng văn bản đang soạn thảo và lưu vào đĩa, ta thực hiện:

A. Kích chọn nút Close của cửa sổ trình ứng dụng

B. Kích chọn menu File - Exit và chọn Yes

C. Kích chọn menu File - Close và chọn Yes

D. Kích chọn menu File - Close và chọn No

Câu 19: Để gõ được tiếng Việt trong Word, ta phải cần:

A. Một chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt (như VietWare, VietKey...) và đang được kích hoạt

B. Chọn bảng mã và Font chữ phù hợp

C. Chọn đúng kiểu gõ và chế độ gõ phù hợp

D. Tất cả các yếu tố kể trên

Câu 20: Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta thực hiện:

A. Table - Split cell…

B. Table - Merge cells

C. Format - Split cell

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 21: Để hiển thị các thanh công cụ, ta thực hiện như sau:

A. Click chọn Menu View - ToolBars - Click vào tên thanh công cụ cần chọn

B. Click phải chuột trên thanh công cụ đã có, Click vào tên thanh công cụ cần chọn

C. Câu A và B đều đúng

D. Câu A và B đều sai

Câu 22: Để hiển thị hoặc không hiển thị một thanh công cụ trên màn hình, ta thực hiện lần lượt các thao tác:

A. Chọn menu Edit, chọn Show Toolbars, kích chọn tên thanh công cụ

B. Chọn menu View, chọn Toolbars, kích chọn tên thanh công cụ

C. Chọn menu Edit, chọn Toolbars, kích chọn tên thanh công cụ

D. Chọn menu View, chọn Show Toolbars, kích chọn tên thanh công cụ

Câu 24: Để hiển thị toàn bộ thanh công cụ, ta thực hiện:

A. Vào Tools - Customize - Options rồi đánh dấu chọn các mục "Show Standard and Formatting toolbar on two rows" và "Always show full menus"

B. Vào Format - Toolbar - Chọn tất cả các tuỳ chọn

C. Vào View - Show Toolbar

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 25: Để in một tư liệu ta thực hiện:

A. Kích chuột vào biểu tượng Print trên thanh công chuẩn

B. Chọn File - Print

C. Bấm CTRL + P

D. Các cách trên đều được

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm