Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tại cửa sổ Printers, để chọn máy in mặc định ta kích nút trái chuột vào tên máy in và thực hiện lần lượt các thao tác:

A. Chọn Menu View và chọn Set as Default Printer

B. Chọn Menu Edit và chọn Set as Default Printer

C. Chọn Menu File và chọn Set as Default Printer

D. Chọn Menu Tools và chọn Set as Default Printer

Câu 2: Tại màn hình Windows, để hiển thị giờ hệ thống trên thanh TaskBar, ta thực hiện: 

A. Kích chuột phải trên nền trống của Desktop, chọn Properties và đánh dấu chọn Show the clock

B. Kích chuột phải trên thanh TaskBar, chọn Properties và đánh dấu chọn Show the clock

C. Chọn Start - Setting - ControlPanel, chọn Date/Time

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 3: Tại mục Containing Text trong hộp thoại Find (hoặc Search) cho phép người dùng:

A. Nhập nội dung của File cần tìm

B. Nhập tên File và Folder cần tìm

C. Nhập đường dẫn đến Folder cần tìm

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 4: Thao tác Cut - Copy là thao tác:

A. Sao chép - Di chuyển

B. Xoá - Sao chép

C. Xoá - Di chuyển 

D. Di chuyển - Sao chép

Câu 5: Thao tác nào sau đây để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng ngang:

A. Nhắp phải chuột trên vùng trống Desktop, chọn Arrange Windows

B. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar chọn Windows Tile Horizontally 

C. Chọn Start - Program - Arrange Windows

D. Nhắp phải chuột trên Start - chọn Arrange Windows

Câu 6: Thao tác nào sau đây dùng để sắp xếp các cửa sổ trên Desktop theo hàng dọc: 

A. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar - chọn Tile Windows Horizontally

B. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar - chọn Cascade Windows

C. Nhắp phải chuột trên vùng trống của thanh TaskBar - chọn Tile Windows Vertically 

D. Tất cả các thao tác trên đều sai 

Câu 8: Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:

A. Desktop của Control Panel.

B. System của Control Panel.

C. Regional Settings của Control Panel.

D. Fonts của Control Panel.

Câu 9: Mọi tính toán trong máy tính đều được thực hiện tại:

A. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

B. Bộ nhớ ngoài 

C. Bộ nhớ trong

D. Thiết bị vào

Câu 10: Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người:

A. Khi phân tích tâm lý một con người.

B. Khi chẩn đoán bệnh.

C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.

D. Khi dịch một cuốn sách.

Câu 11: Trong Windows, ta có thể chép tập tin hay thư mục bằng cách:

A. Tất cả đều đúng

B. Ctrl + kéo chuột

C. Edit / Copy

D. Ctrl + C

Câu 13:  Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:

A. Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau. 

B. Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.

C.  Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.

D. Tạo một tệp tin có chứa thư mục con. 

Câu 14: Thao tác nào cho phép xoá một thư mục hay một tệp tin đã được chọn:

A. Nhấp chuột phải và chọn Delete

B. Bấm phím Del

C. Nhấn Shift + Del

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: Để thực thi một chương trình trong Windows ta làm như sau:

A. Nháy kép chuột trái vào File thực thi.

B. Bấm chuột phải vào File thực thi, chọn Open.

C. Nháy đơn chuột trái vào File thực thi, bấm phím Enter.

D. Cả 3 cách trên đều đúng.

Câu 19: Muốn gỡ bỏ một chương trình đã cài đặt vào trong máy. Sau khi vào Start/Settings/Control panel, ta thực hiện như sau:

A. Mở File/Remove Program, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

B. Mở New/ Accessories, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn Remove

C. Mở Program/Accessories, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

D. Mở Add or Remove program, chọn chương trình cần gỡ bỏ, nhấn nút Remove

Câu 21: Chương trình Windows Explore dùng để:

A. Quản lý văn bản

B. Quản lý thư mục

C. Quản lý tập tin, thư mục

D. Chọn nền văn bản

Câu 22: Để tạo một hộp thư điện tử mới:

A. Người sử dụng phải có sự cho phép của cơ quan quản lý dịch vụ Ineternet

B. Người sử dụng phải có ít nhất một địa chỉ Website

C. Người sử dụng không thể tự tạo cho mình một hộp thư mới

D. Người sử dụng có thể đăng ký qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc thông qua các địa chỉ Website miễn phí trên Internet

Câu 23: Khi xóa thư mục, tập tin trong Windows nhưng không nhấn đồng thời phím Shift thì:

A. Mọi tư liệu bị xóa đều được đưa vào Recycle Bin

B. Tư liệu bị xóa được đưa vào Recycle Bin trừ tư liệu nằm trên đĩa mềm và đĩa mạng.

C. Chỉ có các tập tin khi bị xoá mới đượ c đưa vào Recycle Bin còn thư mục thì không.

D. Mọi tư liệu khi bị xóa đều không được đưa vào Recycle Bin.

Câu 25: Tính chất nào dùng để xác định ký hiệu phân cách thập phân:

A. Decimal symbol.

B. Digit grouping symbol

C. Negative sign symbol

D. List sepatator

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm