Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 39

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 39

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 155 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 39. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để in văn bản hiện hành ta thực hiện như sau:

A. File - Print

B. Print - File

C. View - Print

D. File - Print File

Câu 2: Để kẻ khung cho cả bảng hoặc một số ô trong bảng, sau khi bôi đen phần cần kẻ khung, ta thực hiện:

A. Table - Borders and Shading

B. Format - Borders and Shading, chọn Borders

C. Format - Borders and Shading, chọn Shading

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 3: Để kẻ khung và chọn màu nền cho đoạn văn bản đang được chọn, ta thực hiện:

A. Chọn View - Border and Shading

B. Chọn Insert - Border and Shading

C. Chọn Format - Border and Shading

D. Chọn File - Border and Shading

Câu 4: Để khai báo giấy in cho văn bản hiện hành (Ví dụ để chọn cỡ giấy A4 cho văn bản), ta chọn lệnh:

A. File - Print

B. File - Page SetUp

C. File - Print Preview

D. Chỉ có câu A và B đúng

Câu 5: Để khai báo một dòng được chọn là Heading của Table, ta chọn dòng đó rồi thực hiện thao tác:

A. Format - Heading Rows Repeat

B. Insert - Heading Rows Repeat

C. Table - Heading Row Repeat

D. Tool - Heading Row Repeat

Câu 7: Để lưu File với một tên khác trong Word, ta thực hiện:

A. Chọn File - Save As

B. Chọn File - Save

C. Chọn Edit - Save As

D. Chọn Edit - Save

Câu 8: Để lưu lại nội dung văn bản và không thay đổi tên File của File BaiThi.DOC đang mở từ đĩa mềm A: sang đĩa C: ta thực hiện lần lượt các thao tác:

A. Kích chọn menu File, chọn Save

B. Nhấn tổ phím Ctrl +S

C. Kích chọn menu Edit, chọn Replace

D. Kích chọn menu File, chọn Save As

Câu 9: Để lưu một tài liệu, bạn chọn cách nào:

A. Kích chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ

B. Chọn File - Save

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + S

D. Các cách trên đều được

Câu 14: Để mở hộp thoại Page Setup của Microsoft Word, ta thực hiện lệnh:

A. File - Page Setup

B. Format - Page Setup

C. File - Page - Page Setup

D. File - Tool - Page Setup

Câu 16: Để nối 2 ô lại với nhau trong Table, ta chọn 2 ô sau đó:

A. Chọn Table - Split Cells

B. Chọn Table - Merge Cells

C. Chọn Format - Split Cells

D. Chọn Format - Merge Cells

Câu 18: Để sang trang mới khi chưa hết trang hiện hành, ta thực hiện:

A. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Enter

B. Ấn tổ hợp phím Alt + Enter

C. Ấn tổ hợp phím Tab + Enter

D. Ấn tổ hợp phím Shift + Enter

Câu 19: Để sao chép định dạng ta thực hiện:

A. Edit - Copy Format

B. Format - Format Painter

C. Sử dụng chức năng Format Painter trên thanh Standard

D. Sử dụng chức năng Format Painter trên thanh Formatting

Câu 20: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng đã chọn, ta chọn lệnh:

A. Format - Sort

B. Table - Sort

C. Tools - Sort

D. Insert - Sort

Câu 21: Để sắp xếp dữ liệu trong Table, ta sử dụng các lệnh:

A. Format - Table - Sort

B. Table - Sort

C. Format - Sort

D. Table - Format Table - Sort

Câu 22: Để sử dụng chức năng tự động dạng ghi tắt (Auto Correct), ta gõ nhóm ký tự đại diện rồi thực hiện:

A. Ấn tổ hợp phím Shift+ F3

B. Ấn phím F3

C. Ấn tổ hợp phím Alt + F3

D. Ấn phím Space

Câu 24: Để tách một Table thành 2 phần theo chiều ngang tại dòng chứa con trỏ, ta chọn:

A. Format - Table - Split Table

B. Table - Split Table

C. Table - Nhấn chữ "P"

D. Chỉ có câu B và C là đúng

Câu 25: Để chèn vào trong văn bản một Table, ta thực hiện:

A. Insert - Table, nhập vào số cột, số hàng sau đó bấm Ok

B. Format - Table, nhập vào số cột, số hàng sau đó bấm Ok

C. Table - Insert - Table, nhập vào số cột, số hàng sau đó bấm Ok

D. Table - Insert, nhập vào số cột, số hàng sau đó bấm Ok

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm