Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 38

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 38

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 175 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 38. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để tạo đầu và chân trang cho văn bản, ta sử dụng lệnh:

A. Format - Header and Footer

B. View - Header and Footer

C. Insert - Toolbars - Header and Footer

D. Edit - Header and Footer

Câu 2: Để tạo một siêu liên kết (Hyperlink) cho một cụm từ ta thao tác như sau:

A. Chọn cụm từ, sau đó kích chuột vào Insert - File

B. Chọn cụm từ, sau đó kích chuột vào Format - Hyperlink

C. Chọn cùm từ, sau đó kích chuột vào Insert - Hyperlink

D. Chọn cụm từ, sau đó kích chuột vào Insert - Comment

Câu 3: Để tạo một văn bản tự động trong Word, sau khi quét chọn phần văn bản, ta thực hiện:

A. Edit - AutoText

B. Insert - AutoCorrect

C. Insert - AutoText

D. Tool - AutoText

Câu 4: Để tạo Table trong Word, ta thực hiện:

A. Chọn Insert - Table, sau đó nhập vào số cột, số hàng rồi chọn OK

B. Chọn Format - Table, sau đó nhập vào số cột, số hàng rồi chọn OK

C. Chọn Table - Insert, sau đó nhập vào số cột, số hàng rồi chọn OK

D. Chọn Table - Insert - Table, sau đó nhập vào số cột, số hàng rồi chọn OK

Câu 5: Để thay đổi đường dẫn mặc định khi lưu 1 tài liệu ta thao tác như sau:

A. Kích chuột vào Tools - Options - File Locations, rồi chọn lại đường dẫn cần thay đổi

B. Kích chuột vào Format - File Locations, rồi chọn lại đường dẫn cần thay đổi

C. Kích chuột vào Tools - File Locations, rồi chọn lại đường dẫn cần thay đổi

D. Kích chuột vào File - Locations, rồi chọn lại đường dẫn cần thay đổi

Câu 6: Để thay đổi kích cỡ giấy ta làm như sau:

A. File - Page setup - Paper Size - chọn kích cỡ giấy phù hợp

B. File - Page setup - Layout - chọn kích cỡ giấy phù hợp

C. File - Page setup - Margins - chọn kích cỡ giấy phù hợp

D. Cả ba câu trả lời trên đều đúng

Câu 7: Để thay thế một từ trong văn bản hiện hành ta làm như sau:

A. Edit - Replace - Sau đó nhập từ cần thay thế

B. Ctrl+H - Sau đó nhập từ cần thay thế

C. Format - Replace - Nhập từ cần thay thế

D. Câu A và B đều đúng

Câu 8: Để thiết lập định dạng in ngang trang giấy, tại hộp thoại Page Setup ta thực hiện:

A. Chọn Tab Margin - chọn Landscape

B. Chọn Tab Margin - chọn Portrait

C. Chọn Tab Layout - chọn Landscape

D. Chọn Tab Paper Size - chọn Portrait

Câu 9: Để thiết lập Font chữ mặc định cho văn bản, ta thực hiện:

A. Vào Tools - Options, chọn Font mặc định

B. Vào Format - Font, chọn font chữ và kích cỡ chữ, tiếp theo chọn Default

C. Vào Tools - AutoText - SetFont

D. Cả ba câu trả lời đều sai

Câu 11: Để thực hiện ghép (gộp) nhiều ô thành 1 ô, sau khi chọn các ô muốn ghép và thực hiện:

A. Chọn lệnh Table - Merge Cells

B. Kích chọn ở biểu tượng Merge Cells trên thanh công cụ Tables and Borders

C. Kích phải chuột tại các ô bôi đen, chọn Merge Cells

D. Các câu trên đều đúng

Câu 14: Để thực hiện sang trang mới khi chưa hết trang hiện hành, ta dùng các tổ hợp phím sau:

A. Shift + Enter

B. Alt + Enter

C. Ctrl + Enter

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 16: Để tính toán số liệu trong bảng, ta chọn:

A. Table - Formula

B. Insert - Formula

C. Table - Insert - Formula

D. Insert - Table - Formula

Câu 17: Để trộn (nối) nhiều ô đã chọn trong bảng thành một ô, ta thực hiện:

A. Format - Merge Cells

B. Table - Merge Cells

C. Format - Split Cells

D. Table - Split Cells

Câu 18: Để vẽ hình tròn trong văn bản, ta thực hiện:

A. Bật biểu tượng Rectangle trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Shift

B. Bật biểu tượng Oval trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Shift

C. Bật biểu tượng Oval trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Ctrl

D. Bật biểu tượng Line trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Ctrl

Câu 19: Để vẽ hình vuông trong văn bản, ta thực hiện:

A. Kích chọn biểu tượng Rectangle trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Shift

B. Kích chọn biểu tượng Line trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Ctrl

C. Kích chọn biểu tượng Oval trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Ctrl

D. Kích chọn biểu tượng Oval trên thanh Drawing, khi vẽ giữ phím Shift

Câu 21: Để xem phần thông tin của văn bản bị che khuất trên màn hình, ta thao tác chuột tại:

A. Thanh thực đơn lệnh Menu

B. Thanh công cụ vẽ Drawing

C. Thanh công cụ Formatting

D. Hai thanh cuộn ngang và dọc ScrollBar

Câu 23: Để xoá bỏ các nút định dạng TabStop trên thanh thước ngang tại dòng chứa con trỏ, ta thực hiện:

A. Insert - Tab - Clear

B. Format - Tab - Clear All

C. Bấm Ctrl + Q

D. Câu B và C đều đúng

Câu 24: Để xoá một cột trong Table tại vị trí con trỏ, ta thực hiện:

A. Ấn phím Delete trên bàn phím

B. Chọn Table - Delete - Column

C. Chọn Edit - Entire Column

D. Chọn Edit - Delete Column

Câu 25: Đoạn văn bản đã được chọn có cỡ chữ 14, muốn tăng cỡ chữ lên 16 ta thực hiện:

A. Bấm tổ hợp phím Cltr+[

B. Bấm số 16 ở bàn phím số

C. Chọn Font Size trên thanh công cụ - gõ số 16

D. Ấn phím mũi tên (PageUp) hai lần liên tiếp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm