Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 36

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 36

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 267 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 36. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Đối với một đoạn văn bản được chọn lựa, canh đoạn văn bản này theo kiểu First Line Indent sẽ làm cho:

A. Hàng đầu tiên của đoạn văn bản đó canh về trái, các hàng đi sau thụt vào một khoảng so với biên trái

B. Hàng đầu tiên của đoạn văn bản đó canh thụt vào một khoảng so với các hàng đi sau

C. Chỉ có một số dòng được chọn sẽ thụt vào một khoảng so với các hàng còn lại

D. Cả đoạn văn bản đó thụt vào một khoảng

Câu 4: Double Click chuột tại một từ là:

A. Chọn từ đó

B. Xoá từ đó

C. In đậm từ đó

D. Sao chép từ đó

Câu 5: Dữ liệu nguồn (Data Source) dùng để trộn thư (Mail Merge) có thể lấy từ:

A. Một File bảng tính của Excel

B. Một File cơ sở dữ liệu của FoxPro

C. Một File văn bản trong Word có cấu trúc dạng bảng

D. Tất cả các kiểu dữ liệu trên đều được

Câu 7: Giả sử đã vẽ được một sơ đồ, trong sơ đồ có nhiều đối tượng rời nhau, nếu ta di chuyển sơ đồ này đến một vị trí khác thì phải di chuyển lần lượt từng đối tượng trong sơ đồ đó, thực hiện như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết khó khăn này, ta có thể:

A. Chọn các đối tượng cần nhóm và kích chuột vào biểu tượng Group trên thanh công cụ Drawing

B. Chọn các đối tượng cần nhóm, kích chuột vào biểu tượng Draw trên thanh công cụ Drawing và kích chọn Group

C. Chọn các đối tượng cần nhóm và RightClick chuột vào đối tượng chọn, xuất hiện hộp chọn, kích chọn Grouping và chọn tiếp Group

D. Câu B và C đều đúng

Câu 9: Giả sử trên màn hình Word không có thanh công cụ Formatting, muốn bật thanh công cụ đó lên, ta thực hiện như sau:

A. Click chọn menu View - ToolBars - Formatting

B. Click phải chuột trên thanh công cụ, Click chọn Formatting

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 10: Kết thúc một đoạn văn là ký tự:

A. Dấu ngã (~)

B. Dấu hỏi (?)

C. Dấu Enter (Paragraph Mark)

D. Dấu chấm (.)

Câu 11: Khi chọn Fist Line tại mục Special trong hộp thoại Paragraph cho phép người dùng định dạng:

A. Khoảng trống ở mức lề  bên trái cho cả đoạn văn bản đã chọn

B. Khoảng trống ở mức lề bên trái cho dòng đầu tiên của đoạn văn bản đã chọn

C. Khoảng trống ở mức lề bên trái cho các dòng của đoạn văn bản đã chọn (trừ dòng đầu tiên)

D. Khoảng cách cho lề trên và lề dưới giữa các dòng trong một đoạn văn bản đã chọn

Câu 13: Khi đang soạn thảo văn bản, bấm Ctrl + H là để:

A. Mở hộp thoại Font

B. Mở hộp thoại Date and Time

C. Mở hộp thoại Find and Replace

D. Không có tác dụng nào cả

Câu 16: Khi lần đầu tiên lưu tư liệu, điều gì sẽ xảy ra:

A. Xuất hiện hộp thoại Save As để nhập vào tên tập tin và nơi cần lưu giữ tập tin

B. Việc lưu chỉ xảy ra khi bấm tổ hợp phím Ctrl + S

C. Máy tính sẽ lưu lại tư liệu trên ổ đĩa hiện hành

D. Không có điều gì xảy ra cả

Câu 17: Khi mở một File ở trong Word thì tên của File đó nằm ở:

A. Trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng

B. Trên thanh tiêu đề của cửa sổ tư liệu

C. Trên thanh công cụ của cửa sổ trình ứng dụng

D. Trên thanh công cụ của cửa sổ tư liệu

Câu 18: Làm thế nào để thực hiện lệnh in 5 bản giống nhau:

A. Bấm Ctrl+P

B. File - Properties - Nhập vào số 5

C. Chọn Print trên thanh công cụ, đồng thời ấn phím số 5

D. File - Print - Tại mục Number of Copies - Nhập vào số 5

Câu 19: Mục chọn Different odd and even trong ngăn Layout của hộp thoại Page Setup dùng để:

A. Phân biệt tiêu đề (Header and Footers) giữa trang đầu tiên và các trang còn lại

B. Phân biệt tiêu đề giữa trang đầu tiên và các trang còn lại

C. Xóa tiêu đề (Header and Footers) trong văn bản

D. Phân biệt tiêu đề (Header and Footers) giữa trang chẵn và trang lẻ

Câu 20: Mục Font Style trong hộp thoại Font cho phép người dùng:

A. Định dạng kiểu chữ

B. Định dạng Font chữ

C. Định dạng màu chữ

D. Định dạng cỡ chữ

Câu 21: Muốn ẩn hay hiện thanh vẽ Drawing ta thực hiện:

A. Insert - Toobars - Drawing

B. View - Toobars - Drawing

C. View - Drawing

D. Insert - Drawing

Câu 23: Muốn chia văn bản thành nhiều cột, ta chọn văn bản rồi thao tác:

A. Vẽ các đoạn thẳng để chia cột

B. Table - Insert - Columns

C. Insert - Columns

D. Format - Columns

Câu 24: Muốn chia văn bản thành nhiều cột, ta chọn văn bản rồi thực hiện:

A. Vẽ các đoạn thẳng để chia cột

B. Kích chọn Menu Table rồi chọn Insert Columns

C. Chọn Menu Insert rồi chọn Columns

D. Chọn menu Format rồi chọn Columns

Câu 25: Muốn cho đoạn văn bản thụt vào dòng đầu tiên của đoạn, sau khi thực hiện chọn đoạn văn bản, thực hiện theo cách nào sau đây:

A. Format - Paragraph…, ở mục Special chọn First Line

B. File - Paragraph…, ở mục Special chọn First Line

C. Format - Paragraph…, ở mục Line Spacing chọn First Line

D. Tools - Options, ở mục Line Option chọn First Line

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm