Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 35

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 35

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 146 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 35. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Muốn chuyển khối văn bản đang được chọn thành Table, ta thực hiện:

A. Chọn Table - Convert - Text to Table

B. Chọn Table - Table to Text - Convert

C. Chọn Table - Select Table - Convert

D. Cả 3 cách A, B và C đều đúng

Câu 2: Muốn chuyển một khối văn bản thành bảng, ta thực hiện:

A. Chọn Table, Convert, Text to Table

B. Chọn Table, Convert Table to Text

C. Chọn Table, Select Table

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu 3: Muốn đóng File tài liệu đang soạn thảo trong Microsoft Word, ta thực hiện:

A. Chọn File - Exit

B. Chọn File - Close

C. Nhắp chuột vào nút Minimize

D. Cả A và B đều đúng

Câu 4: Muốn phục hồi một thao tác vừa thực hiện, ta có thể:

A. Nhấp vào biểu tượng Undo trên thanh công cụ chuẩn

B. Nhấn tổ hợp Phím Ctrl + Z

C. Vào Menu Edit chọn Undo

D. Tất cả các cách trên

Câu 5: Muốn thay đổi đơn vị đo trên thước đo ta thực hiện:

A. Tools - Options - Edit - Chọn đơn vị trong mục Measurement units

B. Tools - Options - General - chọn đơn vị trong mục Measurement units

C. Tools - Options - View - chọn đơn vị trong mục Measurement units

D. Tools - Customize - General chọn đơn vị trong mục Measurement units

Câu 6: Nhắp ba lần chuột tại một vị trí bất kỳ trong một đoạn văn là để:

A. Chọn toàn bộ đoạn văn đó

B. Sao chép đoạn văn đó

C. Di chuyển đoạn văn đó

D. In đậm và in nghiêng đoạn văn đó

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng:

A. Giữ phím Shift khi vẽ Elip sẽ tạo ra hình vuông

B. Thanh công cụ Drawing chứa các công cụ vẽ đường thẳng, hình tròn,…

C. Trong Textbox ta vẫn có thể định dạng đậm, nghiêng,…

D. Có thể thay đổi kích thước hộp Textbox bằng cách kéo thả tại các nút xung quanh hộp Textbox

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai (về công dụng của các tổ hợp phím tắt):

A. Ctrl + Shift + F: Mở hộp thoại chọn Font chữ

B. Ctrl + Shift + D: Mở/Tắt in chữ gạch chân nét đơn

C. Ctrl + Shift + =: Mở/Tắt in chỉ số trên

D. Ctrl + =: Mở/Tắt in chỉ số dưới

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về chương trình ứng dụng Microsoft Word là sai:

A. Word là một thành phần của bộ Microsoft Office

B. Không thể dùng Word để tính toán các bảng tính đơn giản

C. Word có thể được sử dụng để thiết kế trang Web

D. Không có phát biểu nào sai

Câu 11: Sau khi chọn một đoạn văn bản, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + A dùng để:

A. Chuyển thành chữ in nghiêng tất cả các ký tự trong đoạn văn bản đó

B. Chuyển thành chữ thường tất cả các ký tự trong đoạn văn bản đó

C. Chuyển thành chữ in đậm tất cả các ký tự trong đoạn văn bản đó

D. Chuyển thành chữ hoa tất cả các ký tự trong đoạn văn bản đó

Câu 12: Sau khi chọn một khối văn bản, bấm tổ hợp phím Ctrl + ] thì sẽ:

A. Canh giữa khối văn bản

B. Canh trái khối văn bản

C. Tăng kích cỡ chữ

D. Giảm kích cỡ chữ

Câu 15: Ta có thể di chuyển một hình ảnh từ tư liệu này sang tư liệu khác, điều này đúng hay sai:

A. Đúng

B. Sai

C. Chỉ có thể di chuyển khi cả hai tư liệu đều phải mở

D. Chỉ có thể di chuyển khi cả hai tư liệu đều phải đóng

Câu 16: Tại hộp thoại Page Setup, để chọn trang giấy in ngang thì ta thực hiện:

A. Chọn Tab Margin - Landscape

B. Chọn Tab Margin - Portrait

C. Chọn Tab Paper Size - Landscap

D. Không có câu trả lời đúng

Câu 17: Tại vị trí con trỏ, bấm tổ hợp phím Ctrl + A là để:

A. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến cuối tư liệu

B. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến đầu tư liệu

C. Đánh dấu chọn toàn bộ tư liệu

D. Đánh dấu chọn toàn một từ tại vị trí con trỏ

Câu 18: Tại vị trí con trỏ, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + End là để:

A. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến cuối tư liệu

B. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến đầu tư liệu

C. Đánh dấu chọn toàn bộ tư liệu

D. Đánh dấu chọn toàn một từ tại vị trí con trỏ

Câu 19: Tại vị trí con trỏ, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Home là để:

A. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến cuối tư liệu

B. Đánh dấu chọn từ vị trí con trỏ cho đến đầu tư liệu

C. Đánh dấu chọn toàn bộ tư liệu

D. Đánh dấu chọn toàn một từ tại vị trí con trỏ

Câu 20: Tạo danh sách đánh dấu đầu mục, ta thực hiện lệnh:

A. Insert - Bullets and Numbering

B. Format - Bullets and Numbering

C. View - Bullets and Numbering

D. Tools - Bullets and Numbering

Câu 21: Thao tác nào sau đây dùng để chèn thêm một hàng mới trong Table:

A. Đặt con trỏ trong Table, bấm phím Insert

B. Đặt con trỏ trong Table, chọn Insert

C. Đặt con trỏ trong Table, chọn Table - Insert - Rows Above hoặc Rows Below

D. Chọn toàn bộ Table, bấm Insert

Câu 22: Thao tác nào sau đây dùng để chọn toàn bộ một Table:

A. Ta dùng chuột quét chọn hết tất cả các hàng của Table đó

B. Ta dùng chuột quét chọn hết tất cả các cột của Table đó

C. Ta dùng chuột quét chọn hết tất cả các ô của Table đó

D. Tất cả các thao tác trên đều đúng

Câu 23: Thao tác nào sau đây dùng để chuyển đổi đơn vị đo lường từ Inch sang Centimeters:

A. Chọn Tools - Options - General - Measurement Units - Centimeters

B. Chọn Format - Options - General - Measurement Units - Centimeters

C. Chọn View - Ruler - Measurement Units - Centimeters

D. Chọn File - Page Setup - Measurement Units - Centimeters

Câu 24: Để phóng to/thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:

A. Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột

B. Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải bên dưới màn hình Word

C. Cả phương án 1 và 2 đều đúng

D. Cả phương án 1 và 2 đều sai

Câu 25: Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách:

A. Kích chuột vào thẻ File/Exit

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F4

C. Click chuột vào biểu tượng Close () của cửa sổ chương trình

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm