Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 33

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 33

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 125 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 33. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong cửa sổ làm việc với Microsoft Word, nút công cụ Undo dùng để:

A. Xoá khối văn bản

B. Trả lại trạng thái nội dung tài liệu trước đó

C. Phục hồi văn bản bị xoá

D. Các câu A, B và C đều sai

Câu 5: Trong hộp thoại Paragraph, mục Before trong vùng Spacing dùng để khai báo:

A. Khoảng cách của dòng hiện tại và hàng kế trên

B. Khoảng cách của đoạn hiện tại với đoạn kế trên

C. Khoảng cách của dòng hiện tại với dòng kế trên

D. Khoảng cách của dòng hiện tại với đoạn kế trên

Câu 6: Trong hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ: 1,3,7 - 10 có nghĩa là:

A. In các trang 1,3 và từ trang 7 đến trang 10

B. In các trang 1, 3, 7, và 10

C. In các trang từ 1 đến 3, trang 7 đến 10

D. Không có trả lời nào đúng

Câu 7: Trong hộp thoại tìm kiếm, khi chọn mục Match case thì sẽ:

A. Tìm kiếm trên toàn bộ tư liệu

B. Tìm kiếm không phân biệt ký tự hoa, thường

C. Tìm kiếm chỉ trên một trang tư liệu

D. Tìm kiếm có phân biệt ký tự hoa, thường

Câu 9: Trong khi soạn thảo văn bản, người dùng bấm tổ hợp phím Ctrl + Z là để:

A. Lưu văn bản đang soạn thảo

B. Phục hồi lại trạng thái trước đó của văn bản

C. Xoá tất cả nội dung trong văn bản đó

D. In văn bản đó ra máy in

Câu 10: Trong một đoạn văn bản, có thể có:

A. Một kiểu định dạng duy nhất

B. Nhiều kiểu định dạng khác nhau

C. Một kiểu định dạng đã được định sẵn

D. Tất cả các ý đã nêu đều đúng

Câu 11: Trong MS Word, khi nhập văn bản ta sử dụng phím Enter trong trường hợp:

A. Sau dấu chấm

B. Chuyển văn bản từ Word sang Excel

C. Kết thúc đoạn văn

D. Lưu văn bản

Câu 12: Trong MS Word, sau khi chọn đoạn văn bản, ta thực hiện ấn tổ hợp phím Ctrl + E có nghĩa là:

A. Canh giữa

B. Tăng  kích cỡ chữ

C. Giảm kích cỡ chữ

D. Giảm kích cỡ chữ

Câu 14: Trong soạn thảo văn bản, để hiển thị thanh thước (Ruler), ta dùng lệnh:

A. Format - Ruler

B. View - Ruler

C. Insert - Ruler

D. Ấn chuột phải tại thanh công cụ, chọn Ruler

Câu 15: Trong Table, muốn đẩy văn bản vào một khoảng Tab, ta thực hiện:

A. Nhấn phím Tab

B. Chọn menu Table - Tab

C. Bấm Ctrl + Tab

D. Bấm Alt + Tab

Câu 17: Trong Word, để chèn tiêu đề đầu và cuối trang in ta thực hiện:

A. Edit - Header and Footer

B. View - Header and Footer

C. Insert - Header and Footer

D. Tools - Header and Footer

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm