Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 140 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A. Mạng cục bộ

B. Mạng toàn cầu

C. Mạng diện rộng

D. Một ý nghĩa khác

Câu 3: Chức năng chính của Microft Word là gì?

A. Soạn thảo văn bản

B. Tạo các tập tin đồ họa

C. Chạy các chương trình ứng dụng khác. 

D. Tính toán và lập bảng

Câu 8: Trong Excel để định dạng số 13021976,2001 thành 13020000 câu nào đúng trong các câu sau?

A. =ROUND(13021976.2001,-8)

B. =ROUND(13021976.2001,-4) 

C. =ROUND(13021976.2001,4)

D.  =ROUND(13021976.2001,0)

Câu 9: Trong Excel biểu thức = 2^4*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 138

B. 271

C. 47

D. Không thể thực hiện được biểu thức trên.

Câu 10: Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn:

A. Edit  Move or Copy Sheet …

B. Insert  Worksheet

C. Format  Sheet

D. Edit  Delete Sheet

Câu 13: Để in một bảng tính theo chiều nằm ngang của khổ giấy, bạn chọn thao tác:

A. File/Web Page/Page, rồi chọn chiều in Landscape

B. File/Page Setup/Page, rồi chọn chiều in Landscape

C. Insert/Page preview/Page Setup, rồi chọn chiều in Landscape

D. Insert/Border And Shading/Page Setup, rồi chọn chiều in Landscape

Câu 14: Sự khác nhau cơ bản khi gõ một dãy số và sau khi gõ một chuỗi ký tự là:

A. Dãy số nằm bên trái ô, chuỗi ký tự nằm bên phải ô

B. Dãy số nằm bên giữa ô, chuỗi ký tự nằm bên phải ô

C. Dãy số nằm bên phải ô, chuỗi ký tự nằm bên trái ô

D. Cả dãy số và chuỗi ký tự nằm bên phải ô

Câu 15: Để chỉnh sửa dữ liệu trong một ô Excel ta thực hiện:

A. Kích đúp chuột vào ô cần sửa

B. Chọn ô và kích chuột vào nội dung tại thanh Fomula

C. Chọn ô cần sửa và nhấn phím F2.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 17: Các ô nằm trên dòng hoặc cột bị che dấu (hide) thì

A. Không nhìn thấy trên màn hình

B. Không có giá trị tham chiếu

C. Không tồn tại trong bảng tính

D. Các câu trên đều sai

Câu 21: Trong EXCEL ta có thể thực hiện:

A. Định dạng dữ liệu trong một ô theo chiều thẳng đứng

B. Định dạng dữ liệu trong một ô theo chiều nghiêng một góc bất kỳ

C. Định dạng dữ liệu nằm chính giữa ô theo cả chiều dọc và ngang

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 22: Công thức: C9 = MAX(C2:C7) cho kết quả

A. C9 nhận giá trị nhỏ nhất trong các ô từ C2 tới C7

B. C9 nhận giá trị lớn nhất trong các ô từ C2 tới C7

C. C9 nhận giá trị nhỏ nhất trong các ô C2 và C7

D. C9 nhận giá trị nhỏ nhất trong các ô C2 và C7

Câu 23: Trong các công thức dưới đây, công thức nào sai

A. A8 = SUM(A2; A7)

B. A8 = SUM(A2:A7)

C. A8 = SUM(A2; A7; A5)

D. A8 = SUM(A2… A7)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm