Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 26

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 26

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 112 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 26. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: 

A. Kích chọn Start - Search - For Files Or Foldes

B. Right Click chuột tại biểu tượng My Computer - Chọn Search 

C. Right Click chuột tại nút Start - Chọn Search

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 3: Để mở hộp ControlBox của một cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl + Tab

B. Alt + Space Bar

C. Alt + Tab

D. Ctrl + Alt

Câu 4: Để mở hộp thoại TaskBar Option ta thực hiện: 

A. Right click chuột vào chỗ trống trên thanh TaskBar, chọn Properties

B. Chọn Start - Settings - TaskBar & Start Menu

C. Câu A và B đều đúng 

D. Câu A và B đều sai 

Câu 5: Để mở hộp thoại tìm kiếm của Windows, tại màn hình Desktop ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + F

B. Ctrl + Alt + F

C. Phím Windows + F 

D. Không có tổ hợp phím nào đúng

Câu 6: Để mở một cửa sổ ứng dụng trong Windows, ta thực hiện:

A. Kích đúp chuột tại biểu tượng ứng dụng 

B. Kích phải chuột tại biểu tương ứng dụng được chọn, chọn Open

C. Chọn biểu tượng sổ ứng dụng, Nhấn Enter

D. Các ý trả lời trên đều đúng

Câu 7: Để mở một tập tin trong Windows Explorer, ta thực hiện: 

A. DoubleClick chuột vào tên tập tin

B. Nhắp chuột vào tập tin đó rồi ấn Enter

C. Nhắp phải chuột vào tên tập tin đó rồi chọn Open

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 8: Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực hiện: 

A. Chọn tập tin, chọn Restore

B. Nhắp phải chuột tại tập tin, chọn Restore

C. Chọn tập tin, chọn File - Restore

D. Chỉ có B và C là đúng 

Câu 9: Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực hiện: 

A. Chọn tập tin, chọn Restore 

B. Kích chuột lên tập tin, chọn Restore

C. Chọn tập tin, chọn trình đơn File, chọn Restore

D. Câu B và C đúng 

Câu 10: Để sao chép các Folder, File được chọn sang đĩa mềm A:, ta thực hiện thao tác: Chọn các Folder, File muốn sao chép, sau đó:

A. Click phải chuột tại một Folder, File được chọn, chọn lệnh Send to - Floppy A: 

B. Chọn menu File - Send to - Floppy A:

C. Chọn nút Copy, chọn đĩa A:, Click phải chuột tại đĩa A: và chọn lệnh Paste 

D. Các câu trên đều đúng

Câu 11: Để sao chép File hoặc Folder đã chọn, ta nhấn tổ hợp phím CTRL + C, chuyển đến Folder đích (nơi sao chép đến) và nhấn CTRL + V. Hỏi sau khi ta nhấn CTRL + C thì dữ liệu cần sao chép đó lưu ở đâu: 

A. Không lưu ở đâu cả mà sẽ sao chép theo định hướng ta đã chọn đối tượng từ trước

B. Khi nhấn CTRL + V chương trình mới tìm theo định hướng mà ta đã chọn đối tượng từ trước 

C. Lưu ở bộ nhớ tạm (Clipboard)

D. Lưu tạm trên đĩa cứng của máy (Hard disk)

Câu 12: Để sao chép một File đang chọn trong Explorer vào đĩa mềm ta thực hiện: 

A. Kích chuột phải, chọn Send to, chọn Floppy (A)

B. Kích chuột phải, chọn Copy to, chọn Floppy (A) 

C. Kích chuột phải, chọn Copy, chọn ổ A, chọn Paste

D. Cả 2 đáp án A và C đều đúng 

Câu 13: Để sao chép một File hay Folder trong Panel phải của Windows Explorer, sau khi chọn File hoặc Folder cần sao chép, ta thực hiện: 

A. Nhấn CTRL + X sau đó chuyển đến nơi cần sao chép đến và nhấn Ctrl + V 

B. Nhấn CTRL + C sau đó chuyển đến nơi cần sao chép đến và nhấn Ctrl + V

C. Nhấn CTRL + Psau đó chuyển đến nơi cần sao chép đến và nhấn Ctrl + V

D. Cả 3 câu A, B và C đều sai 

Câu 14: Để sao chép một tập tin từ ổ đĩa C: sang ổ đĩa mềm A: thì ta thực hiện:

A. Right click chuột vào biểu tượng tập tin rồi chọn Send to - Floppy(A)

B. Right click chuột vào biểu tượng tập tin rồi chọn Send to - My Documents

C. Đánh dấu chọn tập tin, bấm Ctrl + C, mở ổ đĩa mềm A: và bấm Ctrl + V

D. Câu A và C đều đúng

Câu 15: Để sắp xếp các biểu tượng trên Desktop theo tên, ta kích chuột tại vùng trống trên Desktop và chọn:

A. Tile Windows Vetically - Name

B. Tile Windows Horizontally - Modified

C. Arrange Icons By - Name 

D. Arrange Icons By - Size 

Câu 16: Để tạo một Folder mới trong Windows Explorer, ta chọn Folder cha ở cửa sổ bên trái (TreeView) và thao tác như sau:

A. Chọn Edit - New Folder

B. Chọn File - New Folder

C. Chọn Edit - New - Folder

D. Chọn File - New - Folder

Câu 17: Để tạo ShortCut cho một thư mục, tập tin trong Windows Explorer, ta thực hiện: 

A. Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin đó chọn Create ShorrtCut 

B. Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin đó chọn Open With/ Create ShortCut

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 18: Để thay đổi biểu tượng của ShortCut, ta thực hiện:

A. Change ShortCut Icon

B. Nhắp phải chuột tại ShortCut chọn Change Icon

C. Nhắp phải chuột tại ShortCut, chọn Properties - Change Icon

D. Nhắp phải chuột tại ShortCut, chọn Properties - ShortCut - Change Icon 

Câu 19: Để thay đổi các biểu tượng chuẩn của Windows như: My Computer, Recycle Bin ta thực hiện như sau:

A. Nhắp phải chuột tại biểu tượng, chọn Properties và chọn Change Icon

B. Nhắp phải chuột trên màn hình nền, chọn Properties và chọn Effect, tiếp tục đánh dấu chọn biểu tượng cần thay đổi và chọn tiếp Change Icons 

C. Nhắp chuột tại biểu tượng và chọn Change Icons 

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 21: Để thay đổi chế độ bảo vệ màn hình thì ta thực hiện: 

A. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Setting

B. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Desktop - Background 

C. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Screen saver

D. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Appearance

Câu 22: Để thay đổi chế độ hiển thị màu thì ta thực hiện:

A. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Setting

B. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Desktop - Background

C. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Screen saver

D. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Appearance

Câu 23: Để thay đổi kí hiệu cho dấu phân cách chữ số lẻ thập phân (Decimal Symbol) cho các trình ứng dụng trên Windows, ta thực hiện:

A. Kích chuột phải tại biểu tượng My Computer, chọn Regional Settings

B. Kích chuột phải tại biểu tượng My Computer, chọn Regional Settings - Number

C. Start - Settings - Control Panel - Reginal Settings và chọn thẻ Numbers

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 24: Để thay đổi màn hình nền Desktop thì ta thực hiện:

A. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Setting

B. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Desktop - Background 

C. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Screen Saver

D. Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Appearance

Câu 25: Để thay đổi màu nền của Desktop, ta thực hiện: 

A. Nhắp phải chuột tại vùng trống trên Desktop, chọn Properties - Change Color

B. Nhắp phải chuột tại vùng trống trên Desktop, chọn Properties - Background

C. Nhắp phải chuột tại vùng trống trên Desktop, chọn Properties - Change Background 

D. Nhắp phải chuột tại vùng trống trên Desktop, chọn Properties - Appearance 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm