Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 23

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 23

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 398 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 23. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Khi tạo mới một WorkBook, số WorkSheet có trong một WorkBook đó là:

A. 5

B. 10

C. 1

D. Tùy thuộc vào quy định của người sử dụng

Câu 4: Khi thoát khỏi Excel, tại hộp thoại thông báo "Do you want to save the changes you made to Book1?" ta Click vào nút Yes thì có nghĩa là:

A. Lưu tập tin và thoát khỏi chương trình

B. Không lưu tập tin, thoát khỏi chương trình

C. Bỏ qua thao tác thoát khỏi chương trình

D. Không có điều gì xãy ra

Câu 6: Khi thực hiện nhập dữ liệu trong ô, để xuống dòng trong ô ta thực hiện:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter

C. Bấm tổ hợp phím Alt+Enter

D. Bấm tổ hợp phím Alt+Shift

Câu 7: Kích vào biểu tượng nào trong các biểu tượng sau (xem hình) thì cho phép ta sắp xếp dữ liệu tăng dần (Ascending):

A. Biểu tượng số 1

B. Biểu tượng số 2

C. Biểu tượng số 3

D. Biểu tượng số 4

Câu 8: Kích vào biểu tượng nào trong các biểu tượng sau(xem hình) thì có thể chèn hàm vào trong công thức:

A. Biểu tượng số 1

B. Biểu tượng số 2

C. Biểu tượng số 3

D. Biểu tượng số 4

Câu 9: Kích vào nút biểu tượng trong các biểu tượng sau (xem hình) thì cho phép ta sắp xếp dữ liệu giảm dần (Descending):

A. Biểu tượng số 1

B. Biểu tượng số 2

C. Biểu tượng số 3

D. Biểu tượng số 4

Câu 10: Ký hiệu nào dùng trước một số để chuyển số đó về dạng Text:

A. = (Dấu bằng)

B. ' (Dấu nháy đơn)

C. "" (Dấu nháy đôi)

D. ) (Dấu ngoặc đơn)

Câu 12: Ký tự phân cách giữa các đối số của hàm (List Separator) là:

A. Dấu phẩy (,)

B. Dấu chấm phẩy (;)

C. Dấu chấm (.)

D. Tùy thuộc vào cách thiết lập cấu hình Windows do người dùng qui định

Câu 13: Loại địa chỉ nào sau đây không hợp lệ:

A. $Y1

B. AB$11

C. $11$G

D. Tất cả các địa chỉ trên đều không hợp lệ

Câu 15: Mục Wrap Text của thẻ Alignment nằm trong hộp thoại Format Cells, dùng để:

A. Trộn hoặc huỷ trộn các ô đã chọn

B. Canh lề trái và phải cho các ô đã chọn

C. Phân đoạn dữ liệu (Xuống dòng) trong các ô đã chọn

D. Thay đổi hướng quay của dữ liệu trong các ô đã chọn

Câu 16: Muốn ẩn cột trong bảng tính, ta chọn cột cần ẩn rồi thực hiện:

A. Nhắp phải chuột - Chọn Hide

B. Chọn View - chọn Hide

C. Chọn Format - Hide

D. Chọn Edit - Hide

Câu 17: Muốn đặt tên vùng tham chiếu cho một khối, ta chọn khối và thực hiện:

A. Insert - Name - Define, nhập vào tên muốn đặt

B. Format - Name - Define, nhập vào tên muốn đặt

C. Insert - Name, nhập vào tên muốn đặt

D. Format - Name, nhập vào tên muốn đặt

Câu 18: Muốn dấu (ẩn) một hàng, ta chọn hàng đó và:

A. Chọn lệnh (Menu Bar) - Format - Sheet - Hide

B. Chọn lệnh (Menu Bar) - Format - Row - Hide

C. Kéo chuột tại vạch ngăn hàng, sao cho độ cao hàng bằng 0

D. Các câu B và C đều đúng

Câu 19: Muốn di chuyển đến 1 Sheet khác trong WorkBook, ta thực hiện:

A. Nhấn phím F12 và gõ số thứ tự của Sheet

B. Nhấn chuột trên tên Sheet cần tác động

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+PageUp hoặc Ctrl+PageDown

D. Cả A và B đều đúng

Câu 20: Muốn di chuyển đến một Sheet khác trong tập tin, ta thực hiện:

A. Nhấn phím F12 và gõ vào số thứ tự của Sheet

B. Nhấn chuột trên tên Sheet cần di chuyển đến

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Page Up hoặc Ctrl+Page Down cho khi nào đến Sheet cần di chuyển đến

D. Chỉ có câu B và C là đúng

Câu 22: Muốn quay lui thao tác vừa thực hiện ta phải:

A. Click vào biểu tượng Undo trên thanh công cụ

B. Chọn Edit - Undo

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Z

D. Tất cả các cách trên đều được

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm