Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 22

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 150 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 22. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Để lưu một trang web về máy tính, thực hiện như sau:

A. View - Full Screen hay nhấn F11

B. File - Open File... hay nhấn Ctrl + O

C. File - Print... hay nhấn Ctrl + P

D. File - Save Page As... hay nhấn Ctrl + S

Câu 7: Trong Mircosoft Excel 2010, muốn thêm một dòng phía trên dòng đang chọn thì thực hiện bằng cách nào?

A. Nhấn phím Insert

B. Tại thẻ Home, trong nhóm Editing chọn Insert

C. Nhấn phím Enter

D. Kích chuột phải lên số thứ tự dòng đang chọn, chọn Insert

Câu 9: WWW là viết tắt của:

A. Wireless Web WAN

B. Wireless Wide Web

C. World Web WAN

D. World Wide Web

Câu 10: Trong MS PowerPoint, phím F5 dùng để:

A. Kết thúc trình chiếu

B. Bắt đầu trình chiếu từ Slide đầu tiên

C. Bắt đầu trình chiếu từ Slide bất kỳ

D. Lưu bài trình chiếu

Câu 12: Để tạo liên kết với 1 Slide bất kỳ trong cùng 1 Presentation, sau khi chọn đối tượng liên kết, thực hiện:

A. Home → Hyperlink

B. Ananation → Hyperlink

C. Insert → Hyperlink

D. Side Show → Hyperlink

Câu 16: Trong MS Word, để chèn một hình ảnh bất kỳ trên máy vào văn bản, thực hiện:

A. Vào thẻ Insert → Symbol

B. Vào thẻ Insert → Picture

C. Vào thẻ Insert → Shapes

D. Vào thẻ Insert → SmartArt

Câu 18: Tệp là đơn vị cơ bản để _________ trên bộ nhớ ngoài.

A. Nhập thông tin

B. Lưu trữ thông tin

C. Xuất thông tin

D. Xóa thông tin

Câu 20: Cú pháp đúng của hàm IF là:

A. IF (criteria, [value_if_false], [value_jf_true])

B. IF (logical_test, [value_if_false], [value_jf_true])

C. IF (criteria, [value_if_true], [value_if_false])

D. IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Câu 21: Trong Mircosoft Word 2010, muốn tạo một tệp văn bản mới, thực hiện như sau:

A. Vào thẻ File → New

B. Vào thẻ Insert → New

C. Vào thẻ View → New

D. Vào thẻ Review → New

Câu 22: Trong Mircosoft Word 2010, để lưu tài liệu đang mở với một tên mới, thực hiện:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

B. Nhấn phím F1

C. Vào thẻ File → Save As

D. Vào thẻ File → Save

Câu 24: Tắt máy đột ngột khi đang làm việc có thể gây ra:

A. Hỏng phần mền hoặc phần cứng máy tính

B. Chỉ có thể hỏng phần mềm

C. Cháy máy tính

D. Không hư hại gì cho máy tính

Câu 25: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:

A. Edit - Exit

B. Window - Exit

C. View - Exit

D. File - Close

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm