Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 181 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Panel

B. Control Desktop

C. Control Windows

D. Control System

Câu 2: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

D. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

B. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

C. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 6: Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office

B. Control Panel

C. Accessories

D. Windows Explorer

Câu 9: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím mũi tên di chuyển

B. Bấm phím Enter

C. Bấm phím Tab

D. Bấm phím Space

Câu 10: Virus tin học lây lan bằng cách nào?

A. Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau

B. Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

C. Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính

D. Các câu trên đều sai

Câu 12: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A. Dấu hai chấm (:)

B. Dấu chấm hỏi (?)

C. Dấu đô la ($)

D. Dấu bằng (=)

Câu 14: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

A. Thanh công cụ vẽ

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ định dạng

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Câu 15: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. File - New, sau đó chọn Folder

B. Edit - New, sau đó chọn Folder

C. Tools - New, sau đó chọn Folder

D. Windows - New, sau đó chọn Folder

Câu 16: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

A. Slide Show - View Show

B. File - View Show

C. Tools - View Show

D. Window - View Show

Câu 18: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím Enter

B. Phím End

C. Phím Delete

D. Phím ESC

Câu 21: Trong Windows 7, làm thế nào để chia sẻ thư mục trên mạng LAN?

A. Nhấp phải chuột trên desktop, chọn Share with

B. Nhấp phải chuột lên thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with

C. Nháy chuột vào thư mục muốn chia sẻ, chọn Share with

D. Vào My Computer, chọn Share with

Câu 23: Phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt web?

A. Internet Explorer

B. Google Chrome

C. Mozilla Firefox

D. Unikey

Câu 24: Trong kết nối mạng máy tính cục bộ, cấu trúc mạng được chia thành các loại nào?

A. Cấu trúc liên kết dạng vòng

B. Cấu trúc liên kết hình sao

C. Cấu trúc liên kết dạng tuyến

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 25: Trong Microsoft Wold, thực hiện thao tác nào để đánh số trang tự động vào văn bản?

A. Insert \ Page Numbers

B. File \ Page Setup

C. Insert \ Page Break

D. Insert \ Index and Tables

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm