Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 19

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 287 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

A. File - Bullets and Numbering

B. Tools - Bullets and Numbering

C. Format - Bullets and Numbering

D. Edit - Bullets and Numbering

Câu 3: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng:

A. My Computer hoặc Windows Explorer

B. My Computer hoặc Recycle Bin

C. Windows Explorer hoặc Recycle Bin

D. My Computer hoăc My Network Places

Câu 4: Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit - New Slide

B. File - New Slide

C. Slide Show - New Slide

D. Insert - New Slide

Câu 5: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

A. Cắt một đoạn văn bản

B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

C. Sao chép một đoạn văn bản

D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

Câu 6: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

A. File - Search

B. Windows - Search

C. Start - Search

D. Tools - Search

Câu 7: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Design...

B. Tools - Slide Design...

C. Insert - Slide Design...

D. Slide Show - Slide Design...

Câu 8: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 11: Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet thì ...?

A. không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng

B. có thể trùng tên trên cùng một máy chủ

C. có thể trùng tên nhưng khác máy chủ

D. có thể trùng tên

Câu 12: Phím Print Screen có tác dụng gì?

A. Cuộn màn hình

B. Chụp màn hình và lưu vào Clipboard

C. Tắt/Mở dãy phím số

D. In ra màn hình

Câu 13: Trong Windows muốn xóa dữ liệu và không cho vào thùng rác ta làm:

A. Chọn đối tượng cần xóa và bấm phím Delete

B. Chọn đối tượng cần xóa → chuột phải → Delete

C. Chọn đối tượng cần xóa → Ctrl+Delete

D. Chọn đối tượng cần xóa → Shift+Delete

Câu 14: Trong hệ điều hành Windows XP phím  có tác dụng?

A. Mở cửa sổ My Computer

B. Hiển thị nội dung menu Start của Windows XP

C. Xuất hiện hộp thoại Run

D. Không có tác dụng khi chỉ bấm một phím này

Câu 15: Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del có tác dụng?

A. Khởi động lại máy tính

B. Hiển thị hộp thoại Windows Task Manager

C. Xuất hiện hộp thoại Run

D. Tổ hợp phím này không có tác dụng gì

Câu 16: Khi kích đúp chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại trong hệ điều hành Windows sẽ?

A. Thu cửa sổ về kích thước trước đó

B. Thu cửa sổ về kích thước cực tiểu

C. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ

D. Đóng cửa sổ đó

Câu 17: Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:

A. Chia sẻ tài nguyên

B. Quản lý tập trung

C. Xử lý các đề án lớn

D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Trong các phần mở rộng sau, phần mở rộng nào là của loại tệp âm thanh?

A. *.DOCX, *.XLXS, *.PPTX

B. *.PDF, *.HTML, *.TXT

C. *.PDF, *.HTML, *.TXT

D. *.MP3, *.WAV, *.MID

Câu 24: Phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt web?

A. Internet Explorer

B. Google Chrome

C. Mozilla Firefox

D. Unikey

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm