Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 18

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 199 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 14: Trong mạng Internet, thuật ngữ "Online" có nghĩa là gì?

A. Đưa dữ liệu lên

B. Ngoại tuyến

C. Tải dữ liệu

D. Trực tuyến

Câu 15: Trong Microsoft Word 2010, phương án nào sau đây dùng để xóa bảng đang chọn?

A. Vào tab Layout, chọn Delete, ...

B. Vào tab View, chọn Delete, ...

C. Vào tab Insert, chọn Delete, ...

D. Vào tab Home, chọn Delete, ...

Câu 18: Trong Microsoft PowerPoint 2010, phương án nào sau đây dùng để thay đổi màu nền của Slide?

A. Vào tab Design, chọn Background Styles

B. Vào tab Home, chọn Background Styles

C. Vào tab Review, chọn Background Styles

D. Vào tab View, chọn Background Styles

Câu 19: Trong hệ điều hành Windows 7, tổ hợp phím Alt + Tab có chức năng gì?

A. Đóng cửa sổ đang mở

B. Thu nhỏ cửa sổ đang mở

C. Chuyển đổi giữa các cửa sổ đang mở

D. Phóng to cửa sổ đang mở

Câu 21: Trong hệ điều hành Windows 7, để đổi tên tệp hay thư mục đang chọn, ta thực hiện:

A. vào File chọn Rename, ...

B. vào Edit chọn Rename, ...

C. vào Tools chọn Rename, ...

D. vào View chọn Rename, ...

Câu 22: Trong Microsoft Excel 2010, chức năng của hàm MAX() là gì?

A. Tính trung bình cộng của các giá trị

B. Tìm giá trị nhỏ nhất

C. Tính tổng của các giá trị

D. Tìm giá trị lớn nhất

Câu 24: Ký hiệu nào dùng để phân cách thập phân:

A. Decimal symbol

B. Digit grouping symbol

C. Negative sign symbol

D. List sepatator

Câu 25: Dữ liệu là gì?

A. Là các số liệu hoặc là tài liệu cho trước chưa được xử lý.

B. Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, sao chép, biến đổi…

C. Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.

D. Tất cả đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm