Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 164 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Bit là gì?

A. Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính

B. Là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1

C. Là một đơn vị đo thông tin

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Hex là hệ đếm:

A. hệ nhị phân

B. hệ bát phân

C. hệ thập phân

D. hệ thập lục phân

Câu 6: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là:

A. Menu bar

B. Menu pad

C. Menu options

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?

A. Xuống hàng chưa kết thúc paragraph

B. Nhập dữ liệu theo hàng dọc

C. Xuống một trang màn hình

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

A. Format/Paragragh

B. Format/Font

C. Format/Style

D. Format/Object

Câu 16: Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng:

A. Ctrl + Shift + D

B. Ctrl + Shift + W

C. Ctrl + Shift + A

D. Ctrl + Shift + K

Câu 18: Trong phần File/Page Setup mục Gutter có chức năng gì?

A. Quy định khoảng cách từ mép đến trang in

B. Chia văn bản thà nh số đoạn theo ý muốn

C. Phần chừa trống để đóng thành tập

D. Quy định lề của trang in

Câu 19: Ký hiệu này  trên thanh thước có nghĩa là gì?

A. Bar tab

B. Frist line indent

C. Decinal Tab

D. Hanging indent

Câu 20: Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta vào mục Customize. Trong này, phần Number Format dùng để:

A. Hiệu chỉnh ký hiệu của Number

B. Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets

C. Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị

D. Thay đổi font chữ

Câu 21: Trong mục Format/Drop Cap, phần Distance form text dùng để xác định khoảng cách:

A. Giữa ký tự Drop Cap với lề trái

B. Giữa ký tự Drop Cap với lề phải

C. Giữa ký tự Drop Cap với ký tự tiếp theo

D. Giữa ký tự Drop Cap với toàn văn bản

Câu 22: Trong hộp thoại File/Page Setup khung Margins, mục Mirror Margins dùng để:

A. Đặt lề cho văn bản cân xứng

B. Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn bản

C. Đặt lề cho các trang chẵn và lẻ đối xứng

D. Đặt lề cho các section đối xứng nhau

Câu 23: Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ , 1 câu, bằng Footnote. Như vậy Footnote có nghĩa là:

A. Chú thích được trình bày ở cuối từ cần chú thích

B. Chú thích được trình bày ở cuối trang

C. Chú thích được trình bày ở cuối văn bản

D. Chú thích được trình bày ở cuối toàn bộ

Câu 24: Để di chuyển con trỏ trong bảng Table, ta dùng phím nóng. Vậy phím nóng Shift + Tab dùng để:

A. Di chuyển con trỏ đến ô liền trước

B. Di chuyển con trỏ đến hàng trên

C. Thêm một tab vào ô

D. Phím nóng trên không có chức năng gì

Câu 25: Chọn cả bảng Table ta nhấn tổ hợp phím:

A. Alt + Shift + 5 (5 trên bà ng phím số)

B. Alt + 5 (5 trên phím số và tắt numlock)

C. a và b đều đúng

D. a và b đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm