Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 117 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Trong Format/Tabs, mục Tab Stop Position dù ng để xác định khoảng cách:

A. Từ lề trái đến vị trí Tab đã nhập

B. Từ lề phải đến vị trí Tab đã nhập

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 3: Để xem tài liệu trước khi in, ta chọn File/Print Preview hoặc nhấn tổ hợp phím nóng:

A. Ctrl + Alt + P

B. Ctrl + Alt + B

C. Ctrl + Alt + Format

D. Ctrl + Alt + 1

Câu 4: Khi in phong bì, ta chọn Tools/Envelopes and Label, mục Clockwise rotation trong đây có chức năng:

A. Quay ngược phong bì 180 độ

B. Quay theo chiều của phong bì

C. Quay theo chiều máy in

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Một bảng tính worksheet bao gồm:

A. 265 cột và 65563 dòng

B. 256 cột và 65536 dòng

C. 266 cột và 65365 dòng

D. 256 cột và 65365 dòng

Câu 6: Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:

A. 3 loại

B. 4 loại

C. 5 loại

D. Câu trả lời khác

Câu 7: Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7

A. Địa chỉ tương đối

B. Địa chỉ tuyệt đối

C. Địa chỉ hỗn hợp

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Phép toán: ngày số sẽ cho kết quả là:

A. Ngày

B. Số

C. Cả ngày và số

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là:

A. Không tìm thấy tên hàm

B. Giá trị tham chiếu không tồn tại

C. Không tham chiếu đến được

D. Tập hợp rỗng

Câu 10: Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là:

A. Không tìm thấy tên hàm

B. Giá trị tham chiếu không tồn tại

C. Không tham chiếu đến được

D. Tập hợp rỗng

Câu 11: Để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng:

A. Format Cells, chọn Wrap Text

B. Format Cells, Chọn Shrink to fit

C. Format Cells, chọn Onentation

D. Alt + Enter

Câu 13: Cho bảng số liệu sau:

A. 4 và 5

B. 5 và 5 

C. 5 và 4

D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 14: Cho bảng số liệu sau:

A. 17

B. 25

C. 13

D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 18: Để tính tuổi của một người sinh ngày 24/11/1983 biết ngày sinh name ở ô A2, ta sẽ gõ công thức:

A. = YEAR(TIMEVALUE(A2))

B. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2)

C. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2)

D. = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1

Câu 19: Auto Filter không thực hiện được điều gì sau đây:

A. Trích theo tên bắt đầu

B. Trích theo kiểu And giữa các kiểu logic

C. Theo các mẫu tin của cơ sở dữ liệu

D. Theo mệnh đề On giữa các fieldname

Câu 22: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C. Kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 23: Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?

A. Alt + Esc

B. Ctrl + Esc

C. Ctrl + Alt + Esc

D. Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off

Câu 24: Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Edit - AutoCorrect Options...

B. Window - AutoCorrect Options...

C. View - AutoCorrect Options...

D. Tools - AutoCorrect Options...

Câu 25: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm