Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 301 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để thay đổi thuộc tính của tập tin thì ta thực hiện: 

A. Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Properties

B. Đánh dấu chọn tập tin, kích chọn nút Properties trên thanh công cụ

C. Đánh dấu chọn tập tin, chọn menu File và chọn Properties 

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu 2: Để thêm một trình ứng dụng vào nhóm Programs trên Menu Start, ta thực hiện như sau:

A. Click menu Start, chọn Setting, chọn TaskBar & Start Menu, chọn Add, chọn Browse, chọn trình ứng dụng cần thêm vào

B. Click menu Start, chọn Setting, chọn trình ứng dụng cần thêm vào

C. Click menu Start, chọn Program, chọn trình ứng dụng cần thêm vào 

D. Click menu Start, chọn Program, chọn TaskBar & Start Menu, chọn Add, chọn Browse, chọn trình ứng dụng cần thêm vào

Câu 3: Để thiết lập thuộc tính ẩn cho một hoặc nhiều File ta có thể thao tác như sau: 

A. Chọn File(s) - Chọn Properties - Chọn General - Chọn Hidden

B. Chọn File(s) - Chọn Properties - Chọn General - Chọn Read Only 

C. Chọn File(s) - Chọn Properties - Chọn General - Chọn Archive 

D. Không có câu trả lời nào đúng

Câu 4: Để tìm kiếm một tập tin hay một Folder, ta thực hiện:

A. Click chuột vào nút Start -Programs

B. Click chuột vào nút Start - Search - Files or Folders

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A

D. Nhắp phải chuột tại biểu tượng My Computer và chọn Explorer

Câu 5: Để tự động ẩn thanh TaskBar ta thực hiện: 

A. Chọn Start -Programs - Explorer

B. Chọn Start - Setting - TaskBar & Start Menu - TaskBar Option - Auto Hide - Apply - OK

C. Start - Setting - TaskBar & Start Menu - TaskBar Option - Always On Top - Apply - OK

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Để tự động sắp xếp đều các ShortCut trên màn hình nền, ta thực hiện như sau:

A. Nhắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop, chọn Arrange Icons By và chọn Auto Arrange

B. Nhắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop và chọn AutoSort

C. hắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop, chọn Properties và chọn AutoSort

D. Nhắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop, chọn Sort và chọn Auto

Câu 7: Để xem cấu hình của máy tính, ta có thể thực hiện: 

A. Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình, chọn Properties

B. Từ menu Start - Run, gõ vào Dxdiag rồi chọn OK

C. Phải mở máy tính ra mới xem được

D. Cả hai câu trả lời A và B đều đúng 

Câu 8: Để xem dung lượng của ổ đĩa ta có thể thao tác như sau:

A. Kích chuột phải tại My Computer, rồi chọn Properties 

B. Kích đôi chuột vào My Computer, kích chuột phải tại ổ đĩa cần xem, rồi chọn Properties 

C. Kích chuột phải tại My Computer, kích chuột phải tại ổ đĩa cần xem, rồi chọn Format

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 9: Để xem đường dẫn của tập tin hay thư mục trong Windows Explorer, ta thực hiện:

A. Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties - General, xem mục Location

B. Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties - General, xem mục Path

C. Chọn tập tin hay thư mục, rồi thực hiện lệnh File - Properties

D. Câu A và C đều đúng

Câu 10: Để xem tên và nhóm làm việc của một máy tính trong mạng Lan, ta thực hiện: 

A. Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties - Computer Name 

B. Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties - General -Lan

C. Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties - Lan Name

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 12: Để xoá hẳn một File hoặc Folder được lưu trong đĩa cứng của máy, ta thực hiện: 

A. Kích phải chuột vào File hoặc Folder cần xoá, chọn Delete

B. Kích phải chuột vào File hoặc Folder cần xoá, nhấn giữ phím Shift đồng thời bấm Delete

C. Nhấn phím F2 rồi chọn Delete

D. Cả A và C đều đúng

Câu 14: Để xoá một biểu tượng trên Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và

A. Nhắp phải chuột và chọn Delete

B. Bấm phím Delete

C. Dùng chuột kéo và thả biểu tượng đó vào RecycleBin

D. Các cách nêu trên đều được

Câu 15: Để xoá một File hay một Folder ta thực hiện: 

A. Right click chuột vào biểu tượng File hoặc Folder rồi chọn - Delete

B. Chọn File hoặc Folder và bấm phím Delete 

C. Đánh dấu chọn File hay Folder cần xoá rồi Click chuột tại nút Delete trên thanh công cụ ToolBar

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 16: Để xoá sạch tất cả File hoặc Folder trong Recycle Bin thì ta thực hiện: 

A. RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin chọn Properties

B. RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin chọn Empty Recycle bin

C. RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin - Explore

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Dùng cách Kéo và Thả có thể tạo được ShortCut cho đối tượng nào sau đây: 

A. Folder Windows trên ổ đĩa C: 

B. RecycleBin

C. Folder MyDocumnet trên ổ Desktop 

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 21: Dùng Creat ShortCut Wizard không tạo được ShortCut cho đối tượng nào sau đây:

A. Folder Windows trên ổ đĩa C:

B. MyComputer

C. Folder MyDocumnet trên ổ Desktop

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 22: Explorer là chương trình:

A. Dùng làm trình duyệt Internet 

B. Dùng để soạn thảo văn bản

C. Quản Lý File và Folder

D. Dùng để tính toán các bảng lương, vật tư..

Câu 23: Giả sử máy tính đang Online trên Internet, trong cửa sổ Windows Explore ta gõ www.vnn.vn vào thanh Address rồi nhấn Enter, điều gì sẽ xảy ra: 

A. Màn hình sẽ chuyển từ Windows Explore sang Internet Explorer và sẽ truy nhập đến trang Vietnamnet 

B. Máy sẽ báo lỗi, "Internet Explore could not open search page"

C. Sẽ không có điều gì xảy ra 

D. Tất cả các câu đều sai 

Câu 24: Giả sử trên màn hình hiện có 4 cửa sổ đang mở, theo bạn cách nào sau đây sẽ thu nhỏ tất cả 4 cửa sổ trên xuống Taskbar một cách nhanh nhất: 

A. Kích chuột vào nút Min của từng cửa sổ

B. Kích chuột phải tại Desktop, rồi chọn Properties 

C. Kích chuột phải tại Taskbar, rồi chọn Minimize All Windows

D. Kích chuột phải tại Start, rồi chọn Minimize all Windows 

Câu 25: Giả sử trong cùng một Folder gốc (ổ đĩa C:), có hai Folder X và Y. Khi ta thực hiện đổi tên Folder X thành Y thì:

A. Máy tính tự động đặt tên cho Folder X là Y1

B. Máy tính tự động xóa Folder Y đã tồn tại và cho phép đổi tên Folder X

C. Máy tính tự động xóa Folder Y đã tồn tại và sao chép Folder X sang Folder gốc khác 

D. Máy tính thông báo Folder Y đã tồn tại và không cho phép thực hiện việc đổi tên Folder X

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm