Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 92 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:

A. Chọn menu lệnh File - Print

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + P

C. Các câu a và b đều đúng

D. Các câu a và b đều sai

Câu 3: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Format - Filter - AutoFilter

B. Insert - Filter - AutoFilter

C. Data - Filter - AutoFilter

D. View - Filter - AutoFilter

Câu 5: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

A. Format - Font

B. Format - Paragraph

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu 6: Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

A. Table - Insert Columns

B. Format - Cells - Insert Columns

C. Table - Insert Cells

D. Insert - Columns

Câu 7: Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?

A. Lây nhiễm vào boot record

B. Tự nhân bản

C. Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng

D. Phá hủy CMOS

Câu 8: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, ..., ta thực hiện:

A. Insert - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

B. Format - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

C. View - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

D. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

Câu 10: Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu 11: Virus máy tính có khả năng:

A. Tự sao chép để lây nhiễm

B. Lây lan qua máy quét

C. Lây lan qua màn hình

D. Lây qua máy in

Câu 14: Trong Microsoft PowerPoint, cách nào sau đây không phải là cách tạo ra một bản trình diễn mới (Presentation):

A. Dùng Template

B. Dùng chức năng Scan\In Slides

C. Tạo một bản trình diễn trắng

D. Dùng chức năng AutoContent Wizard

Câu 16: Người và máy tính giao tiếp thông qua:

A. RAM

B. Bàn phím và màn hình

C. Hệ điều hành

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Trong Microsoft Excel để sắp xếp dữ liệu trong trang bảng tính (Sheet), ta thực hiện:

A. Chọn lệnh Data\Sort

B. Chọn lệnh Data\Table

C. Chọn lệnh Data\Form

D. Chọn lệnh Data\Filter

Câu 21: Trang chủ là gì?

A. Là một trang web đầu tiên của Website

B. Là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau

C. Là địa chỉ của Website

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 22: Trong Microsoft Word, nếu muốn có một khối văn bản đã chọn (đã đánh dấu bằng cách bôi đen) được in theo kiểu chữ nghiêng, gạch chân, ta có thể làm như sau:

A. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I trên thanh công cụ

B. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I, U trên thanh công cụ

C. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu I, U trên thanh công cụ

D. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, U trên thanh công cụ

Câu 23: Trong Microsoft Excel, hàm HLOOKUP dùng để:

A. Tìm kiếm giá trị theo hàng của vùng chọn

B. Tìm kiếm giá trị theo cột của vùng chọn

C. Đếm các có chứa dữ liệu trong một vùng dữ liệu

D. Chỉ ra vị trí của một giá trị trong một vùng dữ liệu

Câu 25: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ trên?

A. Trên bộ nhớ ngoài

B. Trong CPU

C. Trong ROM

D. Trong RAM

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm