Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 136 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong Microsoft Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta thực hiện:

A. File\Page Setup\Portrait

B. File\Page Setup\Left

C. File\Page Setup\Landscape

D. File\Page Setup\Right

Câu 4: Trong Microsoft Word, để xóa dòng đang chọn trong bảng (Table), ta thực hiện:

A. Chọn lệnh Table\Delete\Columns

B. Chọn lệnh Table\Delete\Rows

C. Chọn lệnh View\Columns

D. Chọn lệnh Tools\Delete\Cell

Câu 5: Trong Microsoft Word, dùng tổ hợp phím Ctrl + PageUp để:

A. Đến đầu trang

B. Đến trang trước

C. Đến trang kế tiếp

D. Đến cuối trang

Câu 6: Trong Microsoft Word, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P, để:

A. Di chuyển đến trang cần tìm

B. In văn bản

C. Về trang sau

D. Di chuyển đến cuối trang

Câu 10: Trong hệ điều hành Windows XP, tên của thư mục được đặt theo nguyên tắc:

A. Bắt buộc phải có phần mở rộng

B. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục

C. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp

D. Bắt buộc không được có phần mở rộng

Câu 11: Để tìm kiếm các tập tin ta chọn lệnh:

A. Start → Run

B. Start → Find (Search)

C. Start → Setting

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta thực hiện:

A. Nhấp chọn đối tượng → F2 → Gõ tên mới → Enter

B. Nhấp chuột phải vào đối tượng → Rename → Gõ tên mới → Enter

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 13: Trong MS Word, để xóa kí tự trong văn bản, ta có thể sử dụng những phím nào trong những phím sau đây?

A. Phím Backspace, Delete

B. Phím Shift, Alt

C. Phím Ctrl, End

D. Phím Page Up, Page Down

Câu 14: Thao tác nào sau đây là không phù hợp trong soạn thảo văn bản?

A. Đặt dấu câu ở bất kỳ vị trí nào

B. Viết hoa đầu câu

C. Không viết câu quá dài

D. Giữa hai từ chỉ có một ký tự trắng

Câu 15: Điều gì sau đây đối với phần mềm shareware là đúng?

A. Người dùng không phải trả tiền khi sử dụng

B. Người dùng phải trả tiền sau một thời gian

C. Đây là phần mềm không có bản quyền

D. Đây là phần mềm mã nguồn mở

Câu 17: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, thuật ngữ ShortCut có ý nghĩa gì?

A. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

B. Đóng các cửa sổ đang mở

C. Tạo đường tắt để truy cập nhanh

D. Mở các cửa sổ đang đóng

Câu 20: Trong MS Word, để chèn thêm một cột vào bên trái cột con trỏ đang đứng, ta chọn lệnh nào sau đây?

A. Insert Column to the Right

B. Insert Row Below

C. Insert Row Above

D. Insert Column to the Left

Câu 21: Trong Windows 7, muốn gỡ bỏ một phần mềm đã cài đặt vào máy tính, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Vào Control Panel → chọn Uninstall a program → chọn phần mềm → chọn Uninstall

B. Vào Control Panel → Program → Uninstall a program → chọn phần mềm → chọn Uninstall

C. Vào Control Panel → Hardware and sound → Uninstall a program → chọn phần mềm → chọn Uninstall

D. Nhấp phải chuột lên phần mềm, chọn Uninstall

Câu 22: Trong Microsoft Word, nhận định nào sau đây là sai khi thao tác với bảng?

A. Đường lưới của bảng luôn xuất hiện khi in

B. Chức năng AutoFit tự động điều chỉnh bề rộng của cột

C. Có thể trộn nhiều ô thành một

D. Có thể tách một ô thành nhiều ô

Câu 23: Trong Micorosoft PowerPoint 2010, để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên người ta phải:

A. Bỏ chọn đoạn văn bản cần căn lề

B. Chọn tất cả nội dung trong trang thuyết trình (slide)

C. Chọn đoạn văn bản cần căn lề

D. Vào File → Open

Câu 24: Trong Microsoft PowerPoint 2010, vào Insert -> Header & Footer tương ứng thao tác nào sau đây?

A. Vào Home → Header & Footer

B. Vào File → Edite Header & Footer

C. Vào Home → Print → Edit Header & Footer

D. Vào File → Print → Edit Header & Footer

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm