Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 159 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong MS Word, thao tác nào không thể thực hiện đối với nội dung trong bảng?

A. Tạo chữ lớn đầu đoạn

B. Chỉnh sửa độ rộng và chiều cao của ô/hàng/cột

C. Xóa một dòng bất kỳ

D. Thay đổi font chữ

Câu 2: Trong MS Word, để xóa cột trong bảng, ta chọn lệnh nào sau đây?

A. Delete Rows

B. Delete Cells

C. Delete Columns

D. Delete Table

Câu 3: Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản:

A. Alt + A

B. Ctrl + A

C. Ctrl + Shift + A

D. A và B đều được

Câu 5: Chế độ view tốt nhất để duyệt qua một bản trình diễn?

A. Normal View

B. Slide Sorter view

C. Outline view

D. Outline view

Câu 6: Bấm chuột phải tại một đối tượng trong PowerPoint có nghĩa là:

A. Xoá đối tượng

B. Mở menu tắt liệt kê các lệnh có thể thực hiện

C. Chọn đối tượng

D. Không làm gì cả

Câu 7: Kỹ thuật nào sau đây không phải để di chuyển xung quanh một bản trình diễn?

A. Nhấn Ctrl + Home để di chuyển về slide đầu tiên

B. Nhấn Page Down để di chuyển đến slide kế tiếp

C. Chọn Edit → Move từ menu và chỉ định slide bạn muốn tới

D. Dùng thanh cuộn đứng để di chuyển lên hoặc xuống

Câu 8: Làm cách nào để chèn một đoạn phim vào slide của PowerPoint?

A. Chọn Insert → Movies và Sounds → Movie from Clip Organizer từ menu

B. Chọn Insert → Picture → From file...

C. Chọn Insert → Movies và Sounds → Movie from file...

D. Chọn Insert → Picture → From Scanner or Camera  

Câu 9: Mạng WAN là viết tắc của các từ tiếng Anh:

A. World Area Network

B. Wide Area Network

C. World And Network

D. Wide And Network

Câu 12: Khi xóa một tệp trên ổ đĩa cứng, tệp bị xóa đi đâu?

A. Tệp bị xóa được chứa trong Recycle Bin

B. Tệp bị xóa sẽ mất hẳn

C. Tệp bị xóa sẽ nằm trong My Computer

D. Tệp bị xóa được chứa trong thư mục Temps

Câu 14: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta có thể chạy cùng lúc:

A. Chỉ một ứng dụng

B. Hai ứng dụng khác nhau

C. Tối đa 15 ứng dụng

D. Nhiều ứng dụng khác nhau

Câu 15: Trong Microsoft PowerPoint 2010, bạn có thể:

A. Xuất bài thuyết trình sang định dạng video

B. Chèn một đoạn clip từ youtube

C. Chụp ảnh màn hình

D. Tất cả đáp án trên

Câu 16: Trong hệ điều hành Microsoft Windows, đối với một thư mục đã có trên đĩa CD, người ta có thể thực hiện:

A. Ghi bổ sung thêm file, folder vào

B. Có thể xóa bớt file, folder

C. Đổi tên file, folder

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17: Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo liên kết chuyển đến trang bất kỳ, người ta thực hiện:

A. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action -> Hyperlink to -> Slide…

B. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action -> Hyperlink to -> Next slide…

C. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Action -> Hyperlink to -> Custom Show…

D. Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> Insert -> Custom Shows -> Hyperlink to -> URL…

Câu 18: Trong PowerPoint, Tổ hợp phím Ctrl + D có tác dụng:

A. Bắt đầu trình chiếu từ Slide cuối cùng

B. Tạo Slide mới và chèn vào Slide đầu tiên

C. Copy Slide đang chọn xuống ngay dưới Slide đó

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 21: Độ phân giải màn hình (Resolution) trên màn hình thể hiện điều gì?

A. Mức sáng mà hình có thể hiển thị

B. Số điểm ảnh mà màn hình có thể hiển thị

C. Màu sắc mà màn hình hiển thị

D. Màn hình nền của màn hình hiển thị

Câu 22: Trong Microsoft PowerPoint 2010, chức năng Broadcast giúp bạn:

A. Phát trực tiếp các bài thuyết trình qua web

B. Phát hành bài thuyết trình dưới dạng phim quảng cáo

C. Lưu bài thuyết trình thành file DVD

D. Tất cả đáp án trên

Câu 24: Thiết bị nào nên được sử dụng để lưu tệp tin có dung lượng 25.165.824 Kilobytes?

A. CD có dung lượng 700 Megabytes.

B. USB còn trống 10.24 Gigabytes.

C. Ổ cứng máy tính xách tay còn trống 12.288 Megabytes.

D. Ổ cứng máy tính để bàn còn trống 0.028 Terabytes.

Câu 25: Để chuyển sang một cửa sổ đang mở khác, bạn thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nhấn vào phím Enter

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + Tab

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Tab

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm