Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 337 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong Microsoft Excel 2010, người ta sử dụng hàm QUOTIENT() để thực hiện:

A. Cho ra số dư của phép chia

B. Cho ra tích số của các số

C. Cho ra số nguyên của phép chia

D. Cho ra phần thập phân

Câu 2: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + Home là gì?

A. Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại

B. Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ

C. Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại

D. Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí con trỏ

Câu 3: Muốn giải nén một tệp hay một thư mục, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Nhấp phải chuột vào tệp / thư mục muốn giải nén, chọn Extract file

B. Nhấp trái chuột vào tệp / thư mục muốn giải nén, chọn Extract file

C. Nhấp đúp vào tệp / thư mục muốn giải nén, chọn Extract file

D. Rê chuột đến tệp / thư mục cần giải nén, chọn Extract file

Câu 4: Trong Microsoft Word 2010, để hủy bỏ chữ to đầu đoạn (Dropcap) đã tạo của đoạn văn bản, người ta thực hiện:

A. Vào Home -> Drop Cap -> None

B. Vào Insert -> Drop Cap -> None

C. Vào Insert -> Drop Cap -> Dropped

D. Vào Home -> Drop Cap -> Dropped

Câu 6: Trên màn hình Desktop, khi bạn xóa một Shortcut chương trình (ví dụ Shorcut của MS Word) thì sẽ có kết quả như thế nào?

A. Chương trình đó sẽ bị xóa hoàn toàn

B. Không ảnh hưởng gì đến chương trình đó

C. Không thể chạy chương trình đó được nữa

D. Chương trình đó sẽ bị lỗi

Câu 7: Để mở rộng một cửa sổ chương trình, phóng to hết màn hình, bạn thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Nhấn vào biểu tượng Restore Down

B. Nhấn vào biểu tượng Maximize

C. Nháy đúp chuột vào thanh tiêu đề (Title Bar) khi cửa sổ đang thu vừa

D. Cả B và C đều đúng

Câu 8: Tệp chứa phần mở rộng .DOC do phần mềm nào tạo ra?

A. Tệp dữ liệu ảnh do phần mềm Photoshop tạo ra.

B. Tệp văn bản do phần mềm MS Word tạo ra.

C. Tệp tranh vẽ do phần mềm Paint tạo ra.

D. Tệp do phần mềm hệ thống tạo ra.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tệp (File) là đơn vị lưu trữ thông tin

B. Thư mục (folder) chứa các tệp (file) và thư mục con

C. Hệ điều hành quản lí tệp và thư mục

D. Tệp là thành phần của thiết bị ngoại vi

Câu 10: Thư mục gốc của một ổ đĩa cứng trong máy tính được tạo ra từ đâu?

A. Do hệ điều hành tạo ra

B. Do người dùng tạo ra

C. Do lập trình tạo nên

D. Tự nhiên có

Câu 11: Lựa chọn quản lý tệp nào sau đây là cần thiết để bảo vệ dữ liệu của bạn trong trường hợp bị tai nạn đĩa cứng máy tính?

A. Xóa các tệp không cần thiết

B. Thường xuyên sao lưu các tệp dữ liệu quan trọng

C. Giữ có sẵn ít nhất hai ổ đĩa cứng

D. Sao chép tệp hệ thống vào một đĩa DVD

Câu 12: Những thiết bị lưu trữ nào sau đây là thích hợp nhất để lưu và khôi phục thông tin?

A. Ổ cứng máy tính

B. CD-ROM; DCD-ROM

C. Ổ cứng di động USB

D. A và C đều đúng

Câu 14: Trong hệ điều hành Windows, để đổi tên tệp tin hoặc thư mục đã chọn, người sử dụng có thể:

A. View → Rename

B. Edit → Rename

C. Organize → Rename

D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng

Câu 15: Trong MS Word, để thêm cột trong bảng ta chọn phương án nào sau đây:

A. Đánh dấu cột (các cột) → Lay out → chọn các nút Insert Left (Insert Right) trong nhóm Rows & Column

B. Đánh dấu cột (các cột) → Nhấn tổ hợp phím Ctrl + I

C. Đánh dấu cột (các cột) → Insert Column

D. Đánh dấu cột (các cột) → Insert Table Column

Câu 16: Trong Excel, kết qyar của công thức =IF(3<=100,100,IF(5<6 AND 7<8 ,200,300)) là:

A. 300

B. 100

C. 200

D. Tất cả các lựa chọn trên đều sai

Câu 17: Trong Word, đểu lưu văn bản lần thứ nhất:

A. Ấn phím F12

B. File → Save As

C. File → Save

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu 19: Các bước để trộn công văn cần gửi lần lượt theo trình tự:

A. Mở tập tin Word hiện ra nội dung công văn cần gửi/Mailings/Start Mail Merge/Lựa chọn loại hình bạn muốn trộn thư

B. Mở tập tin Word hiện ra nội dung công văn cần gửi/Start Mail Merge/Mailings/Lựa chọn loại hình bạn muốn trộn thư

C. Lựa chọn loại hình bạn muốn trộn thư/Mở tập tin Word hiện ra nội dung công văn cần gửi/Start Mail Merge/Mailings

D. Lựa chọn loại hình bạn muốn trộn thư/Mở tập tin Word hiện ra nội dung công văn cần gửi/Mailings/Start Mail Merge

Câu 21: Trong Excel, chức năng Auto Filter không thể thực hiện việc gì sau đây:

A. Lọc với điều kiện là phép OR của cùng một cột

B. Lọc với điều kiện là phép AND của cùng một cột

C. Lọc với điều kiện là phép AND của 2 cột

D. Lọc với điều kiện là phép OR của 2 cột

Câu 24: Thao tác nào sau đây, không xóa một đoạn văn bản đã được chọn (đã bôi đen)?

A. Ấn đồng thời hai phím Ctrl + X

B. Ấn phím Delete trên bàn phím

C. Ấn đồng thời hai phím Ctrl + K

D. Home → Clipboard → Cut

Câu 25: Trong Windows 7, cách nào sau đây dùng để mở My Computer?

A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên Desktop

B. Nhấn tổ hợp phím Windows - E

C. Nhấp phải chuột vào My Computer -> Open

D. Tất cả các cách trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm