Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 187 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Trong Excel muốn đánh H 20 ta thực hiện:

A. Format->Cell->Font->Subscript

B. Tất cả đều sai

C. Tổ hợp phím Alt+Ctrl+= 

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chức năng Format Painter trong Excel dùng để làm:

A. Coppy vùng dữ liệu

B. Canh trái dữ liệu

C. Paste vùng dữ liệu

D. Sao chép định dạng

Câu 8: Khi thanh công cụ trên màn hình soạn thảo Word bị mất, làm thế nào để hiển thị lại chúng?

A. Cài đặt lại toàn bộ chương trình Ms.Word.

B. Vào menu View, chọn Toolbars, sau đó chọn thanh công cụ cần hiển thị.

C. Vào menu, chọn Exit

D. Thoát khỏi chương trình Word khởi động lại.

Câu 9: Trong khi soạn thảo văn bản bằng Word, để đánh dấu chọn một từ trong văn bản ta có thể:

A. Nhắp đôi chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A

C. Bấm nút phải chuột

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Z

Câu 12: Các thanh công cụ trên màn hình Word

A. Chỉ nằm ở một vị trí nhất định

B. Có thể nằm ở một vị trí bất kỳ

C. Chỉ có thể nằm ngang và phía dưới thanh thực đơn(Menu Bar)

D. Các câu trên đều sai

Câu 14: Trong MS Word tổ hợp Shift+End dùng để:

A. Chuyển dấu chèn về cuối dòng

B. Chọn(bôi đen) khối văn bản là cả dòng hiện tại

C. Chọn( bôi đen) khối văn bản từ dấu nhắc đến cuối dòng hiện hành

D. Chọn (bôi đen) cả văn bản

Câu 16: Trong Word để chèn thêm một dòng vào trước dòng lựa chọn, ta thực hiện:

A. Table / Insert / Column Left.

B. Table / Insert / Column Right.

C. Table / Insert / Row Above

D. Table / Insert / Row Belo

Câu 17: Để thay đổi kích thước chữ ta lựa chọn cách nào trong các cách sau:

A. Nhấn tổ hợp phím (Ctrl và "[") hoặc (Ctrl và "]")

B. Nhấn tổ hợp phím (Alt và "[") hoặc (Alt và "]")

C. Nhấn tổ hợp phím (Ctrl + D), sau đó lựa chọn kích thước chữ.

D. Câu 1 và 3 đều đúng.

Câu 18: Trong MS Word để di chuyển về cuối tài liệu nhấn:

A. <Ctrl> + <End>

B. <Ctrl> + <Page Down>

C. <End>

D. <Page Down>

Câu 19: Để tạo một chữ nghệ thuật trong Word ta chọn

A. Vào Insert, sau đó chọn Symbol

B. Vào Table, chọn Insert, và cuối cùng chọn Table

C. Vào Insert, chọn Picture và cuối cùng chọn WordArt

D. Vào Insert, sau đó chọn Page numbers

Câu 20: Để tạo một văn bản mới trong Word, chúng ta chọn

A. File/ Open

B. File/ Print

C. File/ Exit

D. File/ New

Câu 23: Để căn chỉnh một đoạn văn bản vào chính giữa ta đưa con trỏ nhập liệu đến đoạn văn bản đó sau đó chọn cách nào trong các cách sau:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

Câu 24: Muốn tạo 1 bảng (table) trong chương trình MS Word, ta chọn:

A. Table\Row

B. Table\Insert\Table

C. Insert\Table

D. Format\Table

Câu 25: Để hiển thị thanh công cụ table and Borders ta thực hiện:

A. Insert\Table  

B. Table\Insert\Table

C. Insert\ Delete\ Table

D. View\Tool bar..

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm