Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 18

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 155 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kỳ kế toán gồm:

A. Kỳ kế toán năm

B.  Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý

C. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng

D. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng

Câu 5: Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

B. Chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

C. Chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

D. Chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

Câu 6: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán ở đơn vị kế toán gồm:

A. Kế toán tài chính và kế toán thương mại

B. Kế toán tài chính và kế toán sản xuất kinh doanh

C. Kế toán tài chính và kế toán quản trị

D. Kế toán tài chính và kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết

Câu 7: Theo quy định, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là kinh phí?

A. Thực hiện chế độ tự chủ

B. Không thực hiện chế độ tự chủ

C. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

D. Cả ba phương án trên đều sai

Câu 8: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong những điều kiện để Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán được phép kinh doanh dịch vụ kế toán:

A. Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

B. Có vốn kinh doanh trên 01 tỷ đồng

C. Chủ hộ có trình độ đại học chuyên ngành tài chính – kế toán

D. Tất cả các người trong hộ đều có trình độ kế toán từ đại học trở lên

Câu 9: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

B. Công ty hợp danh

C. Doanh nghiệp tư nhâ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11: Theo quy định hiện hành cơ quan nhà nước được thuê trụ sở làm việc để phục vụ hoạt động trong các trường hợp nào sau đây:

A. Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao

B. Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

C. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

D. Việc thuê trụ sở làm việc có hiệu quả hơn việc đầu tư xây dựng, mua sắm

Câu 12: Theo quy định của Luật NSNN hiện hành, nhiệm vụ chi nào dưới đây không phân cấp cho ngân sách cấp huyện, xã?

A. Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ

B. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

C. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

D. Chi sự nghiệp kinh tế

Câu 14: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cơ quan nào sau đây chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán:

A. Sở Tài chính

B. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

C. Bộ Tài chính

D. Tất cả các Bộ thuộc Chính phủ

Câu 16: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, ai là người chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

A. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

B. Kế toán trưởng của đơn vị kế toán

C. Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh

D. Văn thư của đơn vị kế toán

Câu 18: Quy định thời gian UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND

B. Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND

C. Chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND

D. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND

Câu 20: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán:

A. Dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán

B. Sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính năm

C. Có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng

D. Có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng

Câu 22: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay công việc sau đây:

A. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan thanh tra

B. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan Công an

C. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

D. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Câu 23: Theo quy định hiện hành, mỗi đơn vị có bao nhiêu hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm?

A. Một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

B. Hai hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

C. Ba hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

D. Bốn hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

Câu 24: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:

A. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính

B. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính

C. Khóa sổ kế toán, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính

D. Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm