Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 20

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 179 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục cho cấp học nào?

A. Trung học cơ sở.

B. Tiểu học

C. Mầm non

D. Tất cả phương án

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở?

A. Chính phủ

B. Quốc hội

C. Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Nhà nước

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục hòa nhập là?

A. Phương thức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học

B. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của người học và không phân biệt đối xử.

C. Bảo đảm quyền học tập bình đẳng, chất lượng giáo dục, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và khả năng của người học

D. Tất cả phương án

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của cơ quan, tổ chức nào?

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Nhà nước

C. Bộ giáo dục và Đào tạo và Hội khuyến học

D. Toàn dân

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Ai giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục?

A. Lãnh đạo chính quyền địa phương

B. Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo

C. Hiệu trưởng các trường

D. Cán bộ quản lý giáo dục

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục?

A. Nhà nước

B. Sở giáo dục và Đạo tạo

C.  Chính phủ

D. Bộ giáo dục và Đạo tạo

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Hoạt động khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ của tổ chức nào?

A. Cơ sở giáo dục

B. Viện nghiên cứu

C. Trung tâm khoa học

D. Cơ sở khoa học

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ quan, tổ chức nào?

A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

B. Cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

C. Lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Tất cả phương án

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là bị Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục?

A. Hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

B. Hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi

C. Tất cả phương án

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án về hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

A. Xuyên tạc nội dung giáo dục;Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh; Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

B. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật; Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

C. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học

D. Tất cả phương án

Câu 21: Luật Giáo dục 2019. Cấm giáo viên, giảng viên hút thuốc ở đâu?

A. Trong giờ giải lao

B. Trong lớp học

C. Trong giờ học

D. Trong trường học

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm?

A. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập

B. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập

C. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập

D. Tất cả phương án

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ bao nhiêu?

A. 06 tháng tuổi đến 03 tuổi;

B. 03 tháng tuổi đến 02 tuổi;

C. 03 tháng tuổi đến 04 tuổi;

D. 03 tháng tuổi đến 03 tuổi

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ?

A. 03 tuổi đến 06 tuổi

B. 02 tuổi đến 05 tuổi

C. 03 tuổi đến 05 tuổi

D. 04 tuổi đến 06 tuổi

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ?

A. 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

B. 06 tháng tuổi đến 06 tuổi.

C. 02 tháng tuổi đến 06 tuổi.

D. 09 tháng tuổi đến 06 tuổi.

Câu 30: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, trình độ đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ y tế

C. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Y tế

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm