Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 92 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường trung cấp trực thuộc?

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tich nước

D. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường cao đẳng, trừ trường cao đẳng sư phạm?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

D. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Câu 6: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với cơ sở giáo dục đại học?

A. Chủ tịch nước

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội

D. Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo

Câu 7: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người có quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học, trình độ đào tạo khác thực hiện theo quy định của Chính phủ?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Hiệu trưởng nhà trường

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chương trình giáo dục nâng cao, quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên, trường năng khiếu?

A. Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan nào quy định chương trình giáo dục cho trường giáo dưỡng?

A. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ tư pháp

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chuẩn?

A. 5 tiêu chuẩn

B. 4 tiêu chuẩn

C. 3 tiêu chuẩn

D. 2 tiêu chuẩn

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Nhà giáo phải đáp ứng tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm

B. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt

C. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư?

A. Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Chủ tịch nước

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 4 nhiệm vụ

B. Hơn 4 nhiệm vụ

C. 2 nhiệm vụ

D. 3 nhiệm vụ

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. "Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo." là?

A. Trách nhiệm của nhà giáo

B. Quyền của nhà giáo

C. Nghĩa vụ của nhà giáo

D. Nhiệm vụ của nhà giáo

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. "Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể" là?

A. Nghĩa vụ của nhà giáo

B. Trách nhiệm của nhà giáo

C. Nhiệm vụ của nhà giáo

D. Quyền của nhà giáo

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu quyền của nhà giáo?

A. 6 quyền của nhà giáo

B. 5 quyền của nhà giáo

C. 3 quyền của nhà giáo

D. 4 quyền của nhà giáo

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là?

A. Giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.

B. Giáo viên thỉnh giảng

C. Giảng viên thỉnh giảng.

D. Thầy, cô thỉnh giảng

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo viên Mầm non qui định chuẩn trình độ đào tạo có bằng tốt nghiệp?

A. Cao đẳng trở lên

B. Cao đẳng sư phạm trở lên

C. Trung cấp sư phạm trở lên

D. Đại học trở lên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm