Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 171 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án nào sau đây là đúng?

A. Giáo viên tiểu học đó là “Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên”

B. Không bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

C. Bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

D. Tất cả phương án đều đúng

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Quy định về trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học đó là?

A. Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học. trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

B. Có bằng cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học. trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

C. Có bằng trung cấp thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học. trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng trung cấp thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của cơ quan nào?

A. Chính phủ

B. Bộ giáo dục và Đào tạo

C. Bộ tài chính

D. Bộ Lao động thương binh và xã hội

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gồm?

A. cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

B. trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

C. trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm

D. trường sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục gồm?

A. trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục

B. trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

C. cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

D. trường sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người có quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục?

A. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là đúng?

A. Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ

B. Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

C. Bỏ phụ cấp thâm niên ra khỏi cơ cấu tiền lương của giáo viên

D. Không có phương án nào đúng

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là đúng?

A. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

B. Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

C. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục nào được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi?

A. trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú

B. trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập

C. trường dự bị đại học

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 14: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng?

A. Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

B. Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.

C. Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi.

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Chính sách đối với nhà giáo?

A. Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động thương binh và xã hội

B. Chính phủ

C. Bộ Tài chính

D. Nhà nước

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có các quyền nào sau đây?

A. Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

B. Được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ theo quy định của Luật Trẻ em và quy định khác của pháp luật có liên quan

C. Được miễn, giảm giá vé đối với các dụch vụ vui chơi, giải trí công cộng.

D. Tất cả các phương án

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chính sách đối với trẻ em. 

A. Bộ giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động thương binh và Xã hội

B. Nhà nước

C. Quốc hội

D. Chính phủ 

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của người học?

A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực

B. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục; Giữ gìn, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục; Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục

C. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở giáo dục; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ, quy chế của cơ sở giáo dục; chấp hành quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. "Giữ gìn, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục" là:

A. Trách nhiệm của người học

B. Quyền của người học

C. Nghĩa vụ của người học

D. Nhiệm vụ của người học.

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. "Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục" là:

A. Nghĩa vụ của người học

B. Nhiệm vụ của người học

C. Quyền của người học

D. Trách nhiệm của người học

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. "Học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh" là:

A. Nhiệm vụ của người học

B. Quyền của người học

C. Trách nhiệm của người học

D. Nghĩa vụ của người học

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm