Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 190 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho đối tượng nào sau đây?

A. người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp

B. học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu

C. người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục đại học

D. Tất cả các phương án

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng chính sách cho đối tượng nào?

A. học sinh trường dự bị đại học; trường phổ thông dân tộc nội trú

B. sinh viên hệ cử tuyển

C. Tất cả các phương án

D. người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. "thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của gia đình

B. Trách nhiệm của nhà trường

C. Trách nhiệm của xã hội

D. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. "thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ." là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

B. Trách nhiệm của xã hội

C. Trách nhiệm của nhà trường

D. Trách nhiệm của gia đình

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. "tôn trọng nhà giáo, không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của xã hội

B. Trách nhiệm của gia đình

C. Trách nhiệm của nhà trường

D. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. "Tiếp nhận thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của con hoặc người được giám hộ." là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của gia đình

B. Trách nhiệm của nhà trường

C. Trách nhiệm của xã hội

D. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non, ở?

A. liên trường và ở các cấp hành chính.

B. liên trường

C. các cấp hành chính.

D. Cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân cấp tỉnh, huyện

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non được tổ chức trong mỗi năm học ở?

A. giáo dục mầm non

B. giáo dục phổ thông; giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên

C. giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non

D. giáo dục phổ thông

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. "Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của xã hội

B. Trách nhiệm của giai đình

C. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

D. Trách nhiệm của nhà trường

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. "Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của gia đình

B. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

C. Trách nhiệm của xã hội

D. Trách nhiệm của nhà trường

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Gia đình và xã hội

C. Các tổ chức thành viên của Mặt trận 

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Xã hội

B. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và gia đình 

C. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

D. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Xã hội 

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019.  Học sinh nào trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí?

A. tiểu học và trung học cơ sở

B. trung học cơ sở

C. trung học phổ thông

D. tiểu học

Câu 30: Luật Giáo dục 2019. Lộ trình miễn học phí do cơ quan nào quy định.

A. Chính phủ

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Bộ tài chính

D. Nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm