Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 76 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Luật giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào? 

A. Ngày 01 tháng 7 năm 2020.

B. Ngày 01 tháng 6 năm 2020.

C. Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

D. Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Câu 5: Hãy cho biết điều lệ trường học gồm mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 5 chương 35 điều

B. 7 chương 45 điều

C. 6 chương 46 điều

D. 7 chương 47 điều

Câu 6: Sinh hoạt hai tuần một lần là nhiệm vụ của tổ chức nào sau đây:

A. Tổ chuyên môn.

B. Hội đồng trường.

C. Tổ văn phòng.

D. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Câu 11: Thời gian đảm nhiệm chức vụ cửa hiệu trưởng ở một trường THCS là:

A. Không giới hạn thời gian

B. 5 năm và chỉ 1 nhiệm kì

C. 5 năm và không quá 3nhiệm kì

D. 5 năm và không quá 2 nhiệm kì

Câu 12: Ở bậc trung học cơ sở số học sinh được quy định trong một lớp là?

A. Không quá 30 học sinh

B. Không quá 40 học sinh

C. Không quá 45 học sinh

D. Đáp án khác

Câu 13: Điều 39 trong “Điều lệ Trường THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều, cấp học” quy định về:

A. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học

B. Quyền của học sinh

C. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

D. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

Câu 14: Theo thầy(cô) hành vi nào sau đây giáo viên không được làm:

A. Cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày.

B. Hút thuốc, uống rượu bia, trả lời điện thoại di động khi đang dạy học.

C. Dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề.

D. Sinh hoạt đầu giờ khi làm chủ nhiệm lớp

Câu 17: Theo điều lệ Trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có 1 tổ trưởng do:

A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm.

B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ

C. Hiệu trường bổ nhiệm và giao nhiệm vụ

D. Hội đồng thi đưa nhả trường bầu ra

Câu 19: Theo điều lệ trường TH hiện hành nếu một học sinh nghỉ học có lý do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm:

A. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 1 ngày.

B. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 2 ngày.

C. Được phép cho học sinh nghỉhọc không quá 3 ngày.

D. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 7 ngày.

Câu 21: Những hành vi giáo viên không được làm:

A. Yêu cầu học sinh phải học và làm bài đầy đủ;

B. Phê bình học sinh khi mắc khuyết điểm;

C. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học, gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học.

D. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học; ép buộc học sinh học thêm để lấy tiền

Câu 22: Theo điều 4, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trường trung học có các loại hình:

A. Trường công lập và trường tư thục.

B. Trường công lập và trường bán công.

C. Trường công lập, trường tư thục và trường bán công.

D. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Câu 23: Hồ sơ của giáo viên trong trường phổ thông gồm có:

A. Giáo án; sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần; sổ chủ nhiệm (đối với GVCN).

B. Giáo án; sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần; sổ dự giờ thăm lớp

C. Giáo án; sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; sổ điểm cá nhân; Sổ chủ nhiệm (đối với GVCN).

D. Giáo án; sổ dự giờ thăm lớp; sổ chủ nhiệm (đổi với GVCN), sổ hội họp.

Câu 24: Tuổi của học sinh vào lớp 6 THCS là:

A. 11 tuổi

B. 11 đến 13 tuổi

C. 11 đển 14 tuổi

D. 11 đến 15 tuổi

Câu 26: Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT( Điều lệ trường trung học) quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chúng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

D. Có bằng tốt nghiệp đại học và chúng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Câu 27: Theo điều lệ trường THCS,THPT và phổ thông nhiều cấp học được ban hành theo thông tư 12/2011 của Bộ giáo dục & đào tạo thì giáo viên không được thực hiện công việc nào sau đây:

A. Tham gia các lóp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

B. Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

C. Tổ chức các lớp dạy thêm ngoài nhà trường

D. Bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm