Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 4 Câu hỏi
  • 105 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 4 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình nào sau đây?

A. Trường công lập; Trường dân lập

B. Trường dân lập; Trường tư thục

C. Trường công lập; Trường tư thục

D. Trường công lập; Trường dân lập; Trường tư thục

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 4 Câu hỏi
  • Người đi làm