Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 219 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Trong các kỹ năng sau, kỹ năng nào không phải là kỹ năng cơ bản của nhà quản trị?

A. Kỹ năng kỹ thuật 

B. Kỹ năng giao tiếp 

C. Kỹ năng quan hệ

D. Kỹ năng nhận thức

Câu 2: Trong các vai trò sau đây, vai trò nào không phải là vai trò tương tác:

A. Vai trò lãnh đạo

B. Vai trò người đại diện 

C. Vai trò giám sát 

D. Vai trò liên lạc

Câu 3: Vai trò của người lãnh đạo không bao gồm: 

A. Vai trò thông tin

B. Vai trò hỗ trợ 

C. Vai trò tương tác 

D. Vai trò quyết định

Câu 4: Thay đổi chuyển dạng là:

A. Sự hoàn thiện từ từ, từng bước các kỹ năng, các phương pháp và các quá trình để giúp cho tổ chức hoạt động hiệu quả hơn

B. Sự thay đổi một cách chậm chạp từ tình trạng cũ sang tình trạng mới

C. Thay đổi dẫn tới sự hoàn thiện những cái đang có hơn là việc tạo ra những cái mới

D. Thay đổi về chất, nó thể hiện bởi việc nhận thức lại những sứ mạng, mục tiêu, sản phẩm, lãnh đạo hoặc cấu trúc của tổ chức

Câu 5: Chọn câu sai: Theo thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungo, những yếu tố ảnh hưởng đến sự quy kết về tính hấp dẫn, cuốn hút của người dưới quyền đối với người lãnh đạo là:

A. Sự hy sinh vì lợi ích của người dưới quyền

B. Tự tin trong giao tiếp và thông tin

C. Khơi dậy những nhu cầu cấp cao của người dưới quyền

D. Đánh giá đúng tình huống

Câu 6: Các yếu tố tạo nên quyền lực chính trị trong một tổ chức:

A. Tài năng chuyên môn 

B. Quyền hạn chính thức

C. Sự kiểm soát với quá trình ra quyết định

D. Sức hấp dẫn, lôi cuốn

Câu 7: Hiệu quả của quyền trừng phạt là gì?

A. Đối tượng tuân thủ nhằm đạt được phần thưởng mà đối tượng tin rằng phần thưởng này được chi phối và kiểm soát bởi chủ thể

B. Đối tượng tuân thủ vì đối tượng khâm phục chủ thể và muốn đạt đến sự chấp nhận, phê chuẩn của chủ thể

C. Đối tượng tuân thủ vì tin rằng chủ thể có những kiến thức vầ cách làm việc tôt nhất

D. Đối tượng tuân thủ, phục tùng để tránh sự trừng phạt mà họ tin rằng sự trừng phạt này bị kiểm soát bởi chủ thể

Câu 8: Nhược điểm của chiến lược mặc cả:

A. Nó tập cho đối tượng quen với sự trao đổi

B. Nếu bạn lạm dụng chiến lược này quá mức thì những người khác sẽ nghi ngờ về động cơ của bạn

C. Chiến lược có thể đạt tới sự tuân thủ, phục từng song rất khó khăn trong việc đạt tới sự tích cực nhiệt tình, tham gia thực sự

D. Nếu bạn sử dụng chiến lược này một cách thường xuyên thì nó sẽ phá vỡ các mối quan hệ làm việc

Câu 9: Những kỹ năng của người lãnh đạo thành công:

A. Tài giỏi, thông minh 

B. Ngoại giao và lịch thiệp 

C. Kỹ năng xã hội

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 10: Theo Mc. Clelland cùng các cộng sự thì con người có những nhu cầu cơ bản nào?

A. Nhu cầu quyền lực, nhu cầu tự do 

B. Nhu cầu thành tựu, nhu cầu liên minh, và nhu cầu quyền lực

C. Nhu cầu thành tựu, nhu cầu liên minh, và nhu cầu tự do

D. Nhu cầu liên minh, và nhu cầu quyền lực

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên