Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 286 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức:

A. Của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

B. Chính trị của thiếu nhi Việt Nam do Công ty và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

C. Chính trị do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

D. Chính trị-xã hội của thiếu nhi Việt Nam do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách và hướng dẫn hoạt động

Câu 2: Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

A. Tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi

B. Lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

C. Lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

D. Cả ba câu trên đúng

Câu 3: Hệ thống tổ chức của Đội bao gồm các cấp:

A. Phân đội, chi đội, liên đội

B. Hội đồng đội các cấp từ phường, xã đến Trung Ương

C. Phân đôi, chi đội, liên đội. Trên liên đội là Hội đồng Đội các cấp từ phường, xã đến Trung Ương

D. Cả ba câu trên đúng

Câu 4: Sao nhi đồng:

A. 1 tổ chức của các em nhi đồng tư ø6 đến 8 tuổi dưới sự lãnh đạo của TNTP hồ Chí Minh

B. Một hình thức tập hợp các em nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi để giáo dục các em theo 5 điều Bác Hồ dạy

C. 1 tổ chức của các em nhi đồng tư 6 đến 8 tuổi để rèn luyện các em trở thành con ngoan – trò giỏi – cháu ngoan Bác Hồ

D. 1 hình thức tập hợp các em nhi đồng tư 06 đến 8 tuổi có đạo đức tốt , học lực khá giỏi để bồi dưỡng và kết nạp vào đội TNTP

Câu 5: Phụ trách sao nhi đồng là:

A. Tổng phụ trách

B. Giáo viên chủ nhiệm lớp

C. Đội viên đội TNTP

D. Học sinh lớn hơn ( từ lớp 4 đến lớp 8 )

Câu 6: Khi chọn Phụ trách Sao , tiêu chuẩn đầu tiên để chọn lựa là:

A. Đội viên có khả năng múa hát , sinh hoạt trò chơi

B. Đội viên thành thạo về nghi thức đội

C. Đạo đức tốt, học lực khá , có năng lực tổ chức hoạt động nhi đồng

D. Đội viên có đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên nhiệt tình với công tác nhi đồng

Câu 7: Để trở thành 1 sao nhi đồng , các bước tiến hành theo trình tự sau:

A. Tập hợp nhi đồng, đặt tên sao, tổ chức lễ công nhận sao , bầu trưởng sao

B. Tập hợp nhi đồng, bầu trưởng sao, đặt tên sao , tổ chức lễ công nhận sao

C. Tập hợp nhi đồng, đặt tên sao, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận sao

D. Tập hợp nhi đồng, bầu trưởng sao, tổ chức lễ công nhận sao, đặt tên sao

Câu 8: Tên sao là do:

A. Giáo viên phụ trách và chủ nhiệm sao chọn

B. Các nhi đồng trong các sao có thể luân phiên nhau

C. Phụ trách sao trọn theo đề nghị của tổng phụ trách

D. Các thành viên trong sao chọn theo gợi ý của phụ trách sao

Câu 9: Chức năng của tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Quản lý - giáo dục

B. Tổ chức – quản lý

C. Giáo dục- tổ chức

D. Điều hành – giáo dục

Câu 10: Nhiệm vụ của tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Tập hợp thiếu niên nhi đồng

B. Xây dựng đội vững manh

C. Đoàn kết hữu nghị quốc tế

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 11: Nguyên tắc đảm bảo định hướng chính trị xã hội của đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Giữ vững mục tiêu giáo dục của đảng và thực hiện điều lệ đội

B. Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu cho đội viên

C. Rèn luyện đội viên thành cháu ngoan Bác Hồ , trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

D. Giúp đội viên hiểu biết truyền thống dân tộc

Câu 13: Các hoạt động tự quản của đội thể hiện qua:

A. Nghi thức , truyền thống, chính trị xã hội

B. Họp đội, chỉ huy đội

C. Hoạt động đội và phong trào thiếu nhi

D. Đội nhóm nòng cốt , nghi thức, biểu trưng

Câu 14: Nội dung và hình thức hoạt động Đội phải đảm bảo các yếu tố:

A. Phù hợp và thống nhất với nhau

B. Tổng kết rút kinh nghiệm và phát triển mụa tiêu

C. Bổ sung và hoàn thiện phù hợp với sự phát triển của tổ chức đội

D. Cả 3 đều đúng

Câu 15: Cán bộ phụ trách Đội bao gồm:

A. Tổng phụ trách, phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng

B. Phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 16: Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay đã được:

A. Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 23/07/2008

B. Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 15/05/2008

C. Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 30/07/2008

D. Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 19/05/2008

Câu 17: Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có quyền:

A. Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội

B. Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi của mình theo chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn , Đội

C. Được sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử , đề cử, bầu cử vào ban chỉ huy liên, chi đội

D. Câu a, b, c đúng

Câu 18: Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

A. Thực hiện điều lệ, nghi thức đội, và chương 

B. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

C. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiều niên và nhi đồng trở thành đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác nhi đồng

D. Cả 3 câu a, b, c đúng

Câu 20: Sự tự quản của đội được thể hiện:

A. Khi thảo luận mọi thành viên có quyền phát biểu, trình bày ý kiến của mình

B. Khi quyết định số ít phải theo số nhiều, mọi quyết định phải dựa vào ý kiến của đa số

C. Khi chỉ đạo thực hiện thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên , đội viên phải phục tùng chỉ huy

D. Cả 3 câu a, b, c đúng

Câu 21: Trong đội hình hàng dọc, người chỉ huy ra hiệu bằng:

A. Tay trái

B. Cả a, b đều sai

C. Tay phải

D. Cả a, b đều đúng

Câu 22: Nhịp trống cái khởi đầu bài trống hành tiến là:

A. 5 tiếng

B. 3 tiếng

C. 2 tiếng

D. Không có

Câu 23: Khi đánh trống Đội 2 tay cầm dùi trống theo cách sau:

A. Tay trái úp, tay phải (ngửa)

B. Tay trái, tay phải cùng úp

C. Tay phải úp, tay trái mở (ngửa)

D. Tay trái, tay phải cùng ngửa

Câu 24: Khi đang chạy đều, nếu có lệnh đứng lại thì:

A. Đội hình chạy chậm dần thêm 2 bước

B. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước

C. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước

D. Đội hình chạy chậm dần thêm 5 bước

Câu 25: Động tác chào trong nghi thức Đội được sử dụng trong:

A. Báo cáo

B. Chào cờ

C. Các nghi lễ hoạt động của Đội

D. Chỉ A và B đúng

Câu 26: Đội hình chữ U trong nghi thức Đội dùng để:

A. Tổ chức các nghi lễ của Đội

B. Hoạt động ngoài trời

C. Đốt lửa trại 

D. a và c đúng

Câu 27: Khi nghe lệnh tập hợp đội hình sẽ triển khai về:

A. Bên trái của chỉ huy

B. Bên phải của chỉ huy

C. Hai phía của chỉ huy

D. Phía đằng sau của chỉ huy

Câu 28: Khi chỉnh đốn đội ngũ hàng dọc, hàng ngang, chữ U, cự ly rộng giữa 2 đội viên cùng phân đội bằng:

A. Một cánh tay trái

B. Một khuỷu tay trái

C. Một cánh tay phải

D. Một khuỷu tay phải

Câu 30: Khi có nhiều đội trống cùng đánh, bắt nhịp cho tất cả là:

A. Một trống cái trong các đội

B. Một người có gậy điều khiển

C. Một người hô

D. Cả a, b, c đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm