Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 200 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Đối tượng tham gia chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến ở bậc Tiểu học và Trung học cơ sở là?

A. Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 9

B. Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 7

C. Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 8

D. Đội viên từ lớp 3 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 9

Câu 2: Nhịp trống cái khởi đầu bài trống chào mừng là:

A. 5 tiếng

B. 3 tiếng

C. 2 tiếng

D. Không có

Câu 3: Phong cách người đội viên trưởng thành là người trọng danh dự, ai cũng tin ở lời nói của mình là gì?

A. Lễ phép, lịch sự và không vụ lợi; Có lời nói và việc làm thống nhất

B. Biết tìm cách vượt khó khăn

C. a và b đều đúng

D. a và b đều sai

Câu 4: Nội dung Cần biết khi ra đường trong Chương trình dự bị Đội viên TNTP Hồ Chí Minh là gì?

A. Biết cách đi ngoài đường đúng quy định để đảm bảo an toàn; Biết chơi ở những chỗ an toàn, không làm phiền người khác; Biết tên đường phố, ngõ xóm, thôn bản nơi mình ở, địa chỉ trạm y tế, công an địa phương

B. Biết cách đi ngoài đường đúng quy định để đảm bảo an toàn; Biết tên đường phố, ngõ xóm, thôn bản nơi mình ở, địa chỉ trạm y tế, công an địa phương

C. Biết sống tốt, biết quan tâm giúp đỡ mọi người

D. Tất cả, a, b, c đều sai

Câu 5: Cấp hiệu chỉ huy Đội:

A. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói tròn - Vạch đỏ 0,5 cm x 4 cm

B. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói nhọn - Vạch đỏ 0,7 cm x 4 cm

C. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói vuông - Vạch đỏ 0,5 cm x 4 cm

D. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói tròn - Vạch đỏ 0,7 cm x 4 cm

Câu 6: Chuyên hiệu đầu tiên của Chương trình rèn luyện đội viên là gì?

A. Kỹ năng đội viên

B. Nghi thức đội viên

C. An toàn giao thông

D. Nhà sử học nhỏ tuổi

Câu 7: Các chuyên hiệu của Chương trình rèn luyện đội viên được chia làm mấy hạng?

A. 3 hạng (Ba, Nhất, Nhì)

B. 2 hạng (Nhất, Nhì)

C. 4 hạng (Nhất, Nhì, Ba, Tư)

D. 1 hạng (Nhất)

Câu 8: Khăn quàng phụ trách Đội theo quy định:

A. Màu đỏ cờ hình tam giác đều, cạnh đáy 1m, đường cao 0,25m

B. Màu đỏ cờ hình tam giác cân, cạnh đáy 1,2m, đường cao 0,3m

C. Màu đỏ cờ hình tam giác đều, cạnh đáy 1,2m, đường cao 0,3m

D. Màu đỏ cờ hình tam giác cân, cạnh đáy 1m, đường cao 0,25m

Câu 9: Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:

A. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy

B. Tuân theo điều lệ Đội

C. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Cả 3 đều đúng

Câu 11: Trưởng thành Đội cho đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có ý nghĩa là:

A. Nghi lễ dành cho các đội viên đã hết tuổi Đội, mỗi năm được tổ chức 1 lần

B. Chính là sự công nhận của tổ chức Đội đối với những đội viên đã hết tuổi Đội để chuẩn bị kết nạp vào Đàn TNCS Hồ Chí Minh

C. Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đội viên sau thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội

D. Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đội viên sau thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội để chuẩn bị kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu 12: Độ tuổi trưởng thành của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh theo qui định là:

A. Đội viên từ 14 tuổi trở lên

B. Đội viên từ 15 tuổi (14 tuổi + 1 ngày)

C. Đội viên từ 15 tuổi trở lên

D. Đội viên học lớp 8 và lớp 9

Câu 14: Ý nghĩa của lễ duyệt Đội là:

A. Lễ duyệt Đội được tổ chức để tỏ sự quan tâm của tổ chức đối với tổ chức Đội và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em phụ trách với tổ chức của mình

B. Nghi lễ giới thiệu sự trưởng thành và biểu dương lực lượng của Đội được tổ chức vào các ngày lễ của Đội

C. Lễ duyệt Đội được tổ chức để biểu dương lực lượng là nghi thức bắt buộc phải có để giới thiệu với xã hội về tổ chức của Đội

D. Lễ duyệt Đội được tổ chức là dịp tạo sự quan tâm của lãnh đạo đồng thời là dịp để biểu dương lực lượng của tổ chức Đội

Câu 15: Phong trào “Áo lụa tặng bà” do tổ chức/ cá nhân nào phát động?

A. Bác Hồ

B. Kim Đồng

C. Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu 16: Ý nghĩa của lễ diễu hành là:

A. Lễ diễu hành được tổ chức để biểu dương lực lượng đồng thời để kiểm tra việc thực hiện nghi thức Đội của đội viên (PT)

B. Lễ diễu hành được tổ chức để giới thiệu thành tích và sự trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh

C. Lễ diễu hành được tổ chức để biểu dương lực lượng và để giới thiệu thành thành tích của Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 17: Bài hát được dùng trong lễ kết nạp đội viên là?

A. Tiến lên đoàn viên – Phạm Tuyên

B. Nhanh bước nhanh nhi đồng – Phong Nhã

C. Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân

D. Mơ ước ngày mai – Trần Đức

Câu 18: Sinh hoạt truyền thống là nghi lễ:

A. Là nghi lễ được tổ chức để ôn lại truyển thống trong các buổi sinh hoạt Đội

B. Là hoạt động thông qua các hoạt cảnh về các gương anh hùnh để giáo dục truyền thống cho đội viên

C. Là nghi lễ được tổ chức trong những lễ hội lớn của Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Là nghi lễ lớn gắn liền với chào cờ, được tổ chức trong những lễ hội lớn của Đội như: Đại hội Đội , Liên hoan CNBH, ngày truyền thống Đội

Câu 19: Bài ca chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn ca) có tên là gì?

A. Thanh niên làm theo lời Bác

B. Tiến lên đoàn viên

C. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

D. Lên đàng

Câu 20: Các hình thức sinh hoạt truyền thống là:

A. Tưởng nhớ Bác Hồ - Truyền thống dân tộc - Tiếp bước cha anh

B. Truyền thống dân tộc - Ca ngợi các gương anh hùng - Truyển thống Đội

C. Nhớ ơn Bác Hồ - Truyền thống Đội - ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Truyền thống Đội - Tiếp bước cha anh - Tưởng nhớ Bác Hồ

Câu 21: Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

A. Văn Cao

B. Lưu Hữu Phước

C. Hoàng Hà

D. Hoàng Hòa

Câu 22: Sinh hoạt truyền thống Đội được tổ chức:

A. Trong các buổi lễ chào cờ, Liên hoan CNBH

B. Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội , trong những buổi sinh hoạt Đội , thi văn nghệ

C. Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội, Liên hoan CNBH, thi văn nghệ

D. Trong Đại hội Đội, lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội, liên hoan CNBH

Câu 23: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

A. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

B. Tập trung dân chủ

C. Hiệp thương dân chủ

D. Tự nguyện, tự quản

Câu 24: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

B. Đại hội đoàn viên

C. Ban Chấp hành chi đoàn

D. Đoàn cấp trên

Câu 26: Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

A. Có ít nhất 3 đoàn viên

B. Có ít nhất 5 đoàn viên

C. Có ít nhất 10 đoàn viên

D. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng)

Câu 27: Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

A. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn

B. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn

C. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

D. Có ít nhất 30 

Câu 28: Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

A. 3 nhiệm vụ

B. 4 nhiệm vụ

C. 5 nhiệm vụ

D. 6 nhiệm vụ

Câu 29: Đoàn viên có mấy quyền?

A. 3 quyền

B. 4 quyền

C. 5 quyền

D. 6 quyền

Câu 30: Tổ chức cơ sở của Đoàn gồm?

A. Chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở

B. Chi đoàn

C. Đoàn cơ sở

D. a và b sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm