Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 263 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Để tiến hành lễ duyệt Đội cần chuẩn bị:

A. - Đồng phục cho đội viên (áo, quần (váy),giầy ...) - Cờ Đội , trống, găng tay, nón ca lô, băng nghi thức - Đội hình trong lễ duyệt Đội : cầm cờ, hộ cờ - Phổ biến một số yêu cầu trước với đại biểu đi duyệt Đội

B. - Đội hình trong lễ duyệt Đội - Đồng phục cho đội viên - Phổ biến một số yêu cầu trước với đại biểu đi duyệt Đội

C. - Đoàn đại biểu đi duyệt Đội - Đội hình các Liên Đội - Đồng phục cho đội viên - Hoa tặng các Liên đội khi đại biểu đi duyệt Đội (nếu có)

D. - Đội hình trong lễ duyệt Đội - Cờ Đội , trống, găng tay, nón ca lô, băng nghi thức - Đồng phục cho đội viên - Hoa tặng các Liên đội khi đại biểu đi duyệt Đội

Câu 3: Cấp Đội nào có trách nhiệm tiến hành lập danh sách đội viên đến tuổi trưởng thành:

A. Tổng phụ trách

B. Chi đội

C. Liên Đội

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022:

A. Xung kích, năng động, sáng tạo

B. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

C. Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 5: Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

A. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950)

B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956)

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961)

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980)

Câu 6: Khi đoàn đại biểu đi duyệt Đội đến đơn vị nào thì đơn vị đó thực hiện các động tác như sau:

A. Chỉ huy hô : “Chào” - Cờ chi Đội giương cao, đội viên giơ tay chào. Khi đại biểu đi qua, chỉ huy đơn vị hô “Thôi”, đội viên bỏ tay xuống, cờ về tư thế nghiêm

B. Cờ đơn vị giương lên chỉ huy đơn vị hô “chào !” - Tất cả đội viên giơ tay chào và đồng thanh hô to “Chúc đại biểu khỏe”. Khi đại biểu đi qua, chi huy đơn vị hô “Thôi !”, đội viên bỏ tay xuống, cờ về tư thế nghiêm

C. Chỉ huy đơn vị hô “chào !” - Tất cả đội viên giơ tay chào và đồng thanh hô to “Chúc đại biểu khỏe”. Khi đại biểu đi qua, chi huy đơn vị hô “Thôi !”, đội viên bỏ tay xuống

D. Chỉ huy hô “nghiêm!” tất cả đội viên đứng nghiêm và đồng thanh hô “Kính chúc quý đại biểu khỏe”. Khi đại biểu đi qua, chi huy đơn vị hô “Thôi !”, đội viên bỏ tay xuống

Câu 7: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định 3 phong trào hành động cách mạng là?

A. “Thanh niên tình nguyện” , “Tuổi trẻ sáng tạo” , “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

B. “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ khởi nghiệp”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

C. “Thanh niên sáng tạo”, “Tuổi trẻ khởi nghiệp”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

D. “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ khởi nghiệp”, “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện”

Câu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định 3 chương trình đồng hành với thanh niên là?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng”

B. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

C. Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

D. a và c đúng

Câu 9: Muốn thành lập 1 chi đội mới, ít nhất phải có bao nhiêu đội viên:

A. Có 2 đội viên trở lên

B. Có 3 đội viên trở lên

C. Có 4 đội viên trở lên

D. Có 5 đội viên trở lên

Câu 10: Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976

C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980)

D. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên

Câu 11: Cấp nào ký quyết định trưởng thành cho đội viên đến tuổi trưởng thành:

A. BCH Liên đội

B. BCH Chi đoàn

C. Tổng phụ trách

D. Hội đồng Đội xã, phường

Câu 12: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?

A. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó

B. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó

C. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước

D. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó

Câu 14: Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

A. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951

B. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975

C. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956

D. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976

Câu 15: Những điều kiện để kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Là những thiếu niên từ 9 đến 15 tuổi, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số đội viên trong chi Đội đồng ý

B. Là những thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi, tự nguyện xin vào Đội và được 1/4 số đội viên trong chi Đội đồng ý

C. Là những thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội (có sự đồng ý của phụ huynh) và được tất cả đội viên trong chi Đội đồng ý

D. Là những đội viên từ 9 đến 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội (đơn có ý kiến của phụ huynh đồng ý cho tham gia tổ chức Đội) và được quà nửa số đội viên trong chi Đội đồng ý

Câu 17: Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

A. Hiệp thương

B. Biểu quyết

C. Bỏ phiếu kín

D. Tất cả đều sai

Câu 20: Trong buổi lễ kết nạp đội viên , đội viên mới đứng nghiêm trang đọc lời hứa: “Trước ảnh Bác và cờ Đội , tôi - đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh , xin hứa:

A. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy - Tuân theo điều lệ Đội “

B. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy - Tuân theo điều lệ Đội và thực hiện tốt các phong trào của Đội để ra “

C. Tuân theo điều lệ Đội - Giữ gìn danh dự Đội - Học tập tốt, lao động tốt”

D. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy - Tuân theo điều lệ Đội -giữ gìn danh dự Đội“

Câu 22: Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện nay là ai?

A. Vũ Trọng Kim

B. Hồng Bình Quân

C. Lê Quốc Phong

D. Nguyễn Thị Mai

Câu 23: Quyết định kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai ký quyết định:

A. Liên đội trưởng

B. Bí thư Đoàn trường

C. Tổng phụ trách

D. Chủ tịch Hội đồng Đội xã - phường x

Câu 24: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do tổ chức nào có thẩm quyền thông qua?

A. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua

B. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua

C. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua

D. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua

Câu 25: Lễ kết nạp đội viên theo qui định được tổ chức ở cấp:

A. Chi Đội

B. Cả 2 đều đúng

C. Liên Đội

D. Cả 2 đều sai

Câu 26: Một trong những mục đích của đại hội Đội là:

A. Xác định chương trình hoạt động Đội trong năm học mới

B. Nhằm lựa chọn, bầu cử ra BCH Đội điều hành công tác Đội trong năm học theo nghị quyết của đại hội Đội

C. Tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm học

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 27: Bác Hồ từng dạy :

A. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong

B. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong

C. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

D. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

Câu 28: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ khi thành lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội?

A. 9 lần đại hội

B. 10 lần đại hội

C. 11 lần đại hội

D. 12 lần đại hội

Câu 29: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp?

A. 4 nhiệm vụ, giải pháp

B. 5 nhiệm vụ, giải pháp

C. 6 nhiệm vụ, giải pháp

D. 7 nhiệm vụ, giải pháp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm