Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 241 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 5: Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết: 

A. Chống ngoại xâm

B. Chống ngoại xâm và nội phản

C. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm

D. Cả ba phương án trên

Câu 6: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945

A. Xây dựng nếp sống văn hoá mới

B. Bình dân học vụ

C. Bài trừ các tệ nạn xã hội

D. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động

Câu 10: Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?

A. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất

B. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai

C. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba

D. Cả ba phương án đều sai

Câu 11: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành?

A. Đảng Cộng sản Đông Dương

B. Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác

D. Đảng Lao Động Việt Nam

Câu 12: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là:

A. Chủ nghĩa Mác Lênin

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Truyền thống dân tộc

D. Cả ba phương án trên 

Câu 13: Từ năm 1905 đến 1909 Nguyễn Tất Thành đã học qua các trường học nào?

A. Trường tiểu học Pháp - bản xứ ở Vinh, tỉnh Nghệ An

B. Trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba, tỉnh Thừa Thiên

C. Trường Quốc học Huế

D. Tất cả đáp án trên

Câu 15: Bạn có biết Bác Hồ sáng tác bài thơ sau đây ở đâu và trong thời điểm nào của cách mạng Việt Nam?

A. Tại Pác Bó, Cao Bằng khi cách mạng Tháng 8 chưa thành công

B. Tại Tân Trào, Tuyên Quang trong 9 năm kháng chiến chống Pháp

C. Tại Hà Nội, sau khi ta tiếp quản Thủ đô

Câu 16: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Đoạn trích trên trong bài viết nào của Bác Hồ?

A. “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường “(1945)

B. “Lời kêu gọi đầu năm học mới” (1947)

C. “Lời kêu gọi ngày Tết” (1947)

D. "Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến”(1946)

Câu 17: Đoạn trích "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi" trong nội dung bài viết nào của Bác?

A. “Thư gửi đồng bào Nam bộ” năm 1946

B. “Tuyên ngôn độc lập “năm 1945

C. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946

Câu 18: Lời dạy "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Mà phải tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà?" Bác đã nói ở đâu?

A. “Thư gửi thanh niên” năm 1947

B. Lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, ngày 19/1/1955

C. Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2, ngày 7/5/1958

Câu 20: Bạn cho biết Bác viết bản Tuyên ngôn độc lập tại địa điểm nào sau đây?

A. Làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Tây

B. Số nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội

C. Số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội

Câu 22: Bác Hồ đã đưa ra 5 lời khuyên với các cháu thiếu niên nhi đồng vào dịp nào?

A. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, ngày 24-3-1961

B. Kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Đội TNTP, ngày 15-5-1956

C. Dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP, ngày 14-5-1961

Câu 30: Hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam xuất hiện trong bài thơ nào của Bác?

A. Cảnh khuya

B. Học đánh cờ

C. Không ngủ được

D. Mới ra tù tập leo núi

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm