Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 128 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 4: Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì nội dung nào sau đây là không đúng với quy định về quyền và nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại?

A. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường

B. Phải đăng ký sản xuất rượu thủ công với chính quyền địa phương và đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 12 của Nghị định 94/2012/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2012

C. Bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, đăng ký nhãn hàng hóa và phải dán tem

D. Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra

Câu 5: Những nội dung nào dưới đây được quy định về “Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu” thuộc Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu?

A. Sản phẩm rượu tiêu thụ tại Việt Nam phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa thực phẩm

B. Đối với rượu sản xuất để xuất khẩu thì thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo yêu cầu của nước nhập khẩu với điều kiện những yêu cầu này không làm sai lệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu

C. Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại)

D. Tất cả các phương án trên

Câu 6: Những nội dung nào dưới đây được quy định về “Tem sản phẩm rượu” thuộc Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành trên thị trường phải được dán tem

C. Bộ Tài chính quy định việc in, ban hành tem và quản lý sử dụng tem sản phẩm rượu tiêu thụ trong nước và tem sản phẩm rượu nhập khẩu

D. Tem sản phẩm rượu sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu

Câu 7: Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu thì thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thuộc cơ quan nào?

A. Sở Công Thương nơi thương nhân thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu qua cảng

B. Phòng Kinh tế quận

C. Bộ Công Thương

D. Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính

Câu 10: Theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007, Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất?

A. Bộ Khoa học và Công nghệ

B. Bộ Công an

C. Bộ Tài nguyên và Môi trường

D. Bộ Công thương và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan

Câu 11: Theo Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/07/2007, các tổ chức, cá nhân nào sau đây phải khai báo hóa chất với Bộ Công thương?

A. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất

B. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất

C. Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất

D. Tổ chức, cá nhân cung ứng hóa chất

Câu 13: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, thẩm quyền quy định khu vực được phép sử dụng hàng rào điện thuộc về tổ chức, cá nhân nào sau đây?

A. Bộ trưởng Bộ Công an

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

C. Bộ trưởng Bộ Công Thương

D. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu 18: Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, tổ chức, đơn vị nào dưới đây quy định cụ thể về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp?

A. Chính phủ

B. Bộ Công Thương

C. Tập Đoàn Điện lực Việt Nam

D. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm