Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 112 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ, trong quản lý nhà nước về điện lực và năng lượng, Sở Công Thương có nhiệm vụ gì sau đây?

A. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh

B. Tổ chức xây dựng pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh

C. Quyết định giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 3: Những nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?

A. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

B. Thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa

C. Thỏa thuận với người tiêu dùng thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng

D. a, b đúng

Câu 5: Những nội dung nào sau đây là quyền của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?

A. Được cung cấp thông tin trung thực về mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa 

B. Được thỏa thuận về việc bảo hành hàng hóa, khả năng gây mất an toàn của hàng hóa và cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người nhập khẩu

C. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật 

D. a và c đúng 

Câu 8: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm các nguyên tắc nào sau đây?

A. Minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa

B. Phù hợp với thông lệ quốc tế

C. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và NTD

D. Cả a, b, c đều đúng  

Câu 9: Theo Luật Điện lực năm 2004, quy hoạch phát triển điện lực địa phương được lập cho từng giai đoạn là bao nhiêu năm? 

A. Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

B. Năm năm và có định hướng cho mười năm tiếp theo

C. Năm năm và có định hướng cho năm năm tiếp theo

D. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng địa phương

Câu 10: Luật Điện lực năm 2004 quy định cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực địa phương?

A. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

B. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Công thương) 

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Câu 12: Luật Điện lực năm 2004 quy định khách hàng sử dụng điện có các quyền nào sau đây?

A. Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

B. Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện

C. Được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra theo quy định của pháp luật 

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 13: Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định việc chặt, tỉa cây để bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp do đơn vị nào tổ chức thực hiện?

A. Đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp

B. Công ty Lâm nghiệp có lưới điện cao áp đi qua khu vực rừng được giao quản lý

C. Công ty Công viên cây xanh có lưới điện cao áp đi qua khu được giao quản lý

D. Cả a, b, c đều đúng  

Câu 14: Theo Luật Điện lực năm 2004, các hành vi nào sau đây bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện?

A. Phá dỡ các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực

B. Hoạt động không có giấy phép theo quy định

C. Đóng, cắt điện

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 16: Luật Điện lực năm 2004 quy định đơn vị phát điện có các quyền nào sau đây?

A. Hoạt động phát điện và các hoạt động khác theo giấy phép hoạt động điện lực

B. Tuân thủ các quy trình, quy phạm về vận hành nhà máy điện, lưới điện

C. Bán điện ngay trên thị trường điện lực

D. Xử lý sự cố

Câu 17: Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định trong việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, những hành vi nào sau đây bị cấm?

A. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện

B. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp

C. Thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp

D. Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo 

Câu 18: Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định những sản phẩm nào được mang dấu hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy?

A. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn

B. Phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

C. Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 19: Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định những loại thực phẩm nào sau đây bắt buộc phải ghi hạn sử dụng an toàn?

A. Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

B. Thực phẩm dinh dưỡng y học

C. Thực phẩm tăng cường vi chất và những thực phẩm dễ có khả năng bị hư hỏng do vi sinh vật

D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 22: Theo quy định tại Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với các hình thức và mức phạt tiền nào sau đây?

A. Phạt cảnh cáo. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính

B. Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính

C. Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy; Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo

D. Cả a, b, c đều đúng  

Câu 23: Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm những nội dung nào sau đây?

A. Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh 

B. Hóa chất khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; khu công nghiệp

C. Người tiêu dùng; thực phẩm chăn nuôi; chế biến hải sản

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 24: Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương quy định một hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo được áp dụng cho nội dung quảng cáo của mấy loại sản phẩm thực phẩm?

A. Một loại sản phẩm thực phẩm

B. Hai loại sản phẩm thực phẩm

C. Không quá ba loại sản phẩm thực phẩm

D. Nhiều loại sản phẩm thực phẩm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm