Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 108 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng  theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép là:

A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ là:

A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

B. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

D. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm là:

A. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

B. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng;

D. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

Câu 5: Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm các nguyên tắc nào sau đây?

A. Minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

B. Phù hợp với thông lệ quốc tế.

C. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa chất được phép sử dụng trong hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm nhưng quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng là:

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

D. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

Câu 7: Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau:

A. Chỉ nhà sản xuất thực phẩm;

B. Chỉ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

C. Chỉ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy;

D. b và c đúng.

Câu 8: Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 03 tháng 12 năm 2013;

B. Ngày 03 tháng 02 năm 2012;

C. Ngày 03 tháng 02 năm 2013;

D. Ngày 03 tháng 04 năm 2013;

Câu 9: Theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004, đơn vị truyền tải điện có các nghĩa vụ nào sau đây?

A. Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực.

B. Bảo đảm lưới điện và các trang thiết bị truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy.

C. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện.

D. Xây dựng và trình duyệt phí truyền tải điện.

Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, việc đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hợp quy tại cơ quan nào?

A. Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

B. Tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

C. Tại Sở Khoa học và Công nghệ;

D. a và b đúng;

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, việc đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định tại cơ quan nào?

A. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định pháp luật về thương mại;

B. Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật về thương mại;

C. Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật về thương mại;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 14: Theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004, cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực địa phương?

A. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

B. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Công thương).

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm:

A. Giải vàng chất lượng quốc gia;

B. Giải bạc chất lượng quốc gia;

C. Cúp chất lượng quốc gia kèm theo giấy chứng nhận;

D. a và b đúng.

Câu 16: Theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có các quyền nào sau đây?

A. Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

B. Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện.

C. Được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra theo quy định của pháp luật.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 17: Theo quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ, trong việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, những hành vi nào sau đây bị cấm?

A. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện.

B. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

C. Thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp.

D. Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo.

Câu 18: Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, việc ghi hạn sử dụng an toàn trên nhãn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học như thế nào?

A. Phải ghi “Hạn sử dụng đến hết ngày”;

B. Phải ghi “Sử dụng đến cuối ngày”;

C. Phải ghi “Hạn sử dụng đến ngày” hoặc “Sử dụng đến ngày”;

D. Phải ghi “Hạn sử dụng đến hết ngày” hoặc “Sử dụng đến cuối ngày”;

Câu 20: Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, Sở Y tế có trách nhiệm như thế nào đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn?

A. Tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy;

B. Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

C. Cả a, b đều đúng;

D. Cả a, b đều sai.

Câu 21: Theo quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ, việc chặt, tỉa cây để bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp do đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp tổ chức thực hiện và phải thông báo cho ai?

A. Cho đơn vị quản lý cây biết trước năm ngày làm việc

B. Chủ sở hữu cây biết trước năm ngày làm việc.

C. Đơn vị điều độ lưới điện quốc gia;

D. a và b đúng.

Câu 23: Theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004, các hành vi nào sau đây bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện?

A. Phá dỡ các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực.

B. Hoạt động không có giấy phép theo quy định.

C. Đóng, cắt điện.

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 24: Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau:

A. Công chức chuyên ngành;

B. Ngạch công chức chuyên ngành;

C. Ngạch viên chức chuyên ngành;

D. Cán bộ chuyên ngành.

Câu 25: Theo quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ, trường hợp bắt buộc phải chặt cây để khắc phục sự cố, đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải làm gì?

A. Phải thực hiện ngay để thông lưới điện;

B. Phải thực hiện ngay để khắc phục sự cố;

C. Phải thông báo ngay số cây cần chặt và bồi thường cho chủ sở hữu cây;

D. a và b đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm