Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 369 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

28 Lần thi

Câu 2: Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đồng Nai thuộc...

A. Hậu kỳ thời đại đồ đá cũ

B. Hậu kỳ thời đại đá mới

C. Sơ kỳ thời đại đồ đá cũ

D. Thời đại kim khí

Câu 5: Làng xóm trong văn hóa Đông Sơn thường phân bố ở những nơi đất cao, sườn núi, trên những quả đồi đất... nhằm mục đích gì?

A. Tiện cho việc buôn bán

B. Tiện cho việc đi lại

C. Tránh ngập lụt vào mùa mưa

D. Tránh thú dữ

Câu 6: Thời tự chủ của quốc gia Đại Việt kéo dài từ năm nào đến năm nào?

A. Từ năm 938 đến năm 1858

B. Từ năm 1010 đến 1802

C. Từ năm 938 đến năm 1945

D. Từ năm 938 đến năm 1400

Câu 13: Thế kỷ nào đánh dấu sự tan vỡ của Nho giáo?

A. Thế kỷ XVI

B. Thế kỷ XVII

C. Thế kỷ XIX

D. Thế kỷ XVIII

Câu 15: Vị vua nào của triều Nguyễn đã chọn Huế làm kinh đô thay cho Thăng Long?

A. Vua Gia Long

B. Vua Thiệu Trị

C. Vua Tự Đức

D. Vua Minh Mạng

Câu 17: Thế kỷ XVI - XVII, loại hình kiến trúc nào phát triển mạnh và mang phong cách dân gian đậm nét?:

A. Kiến trúc chùa

B. Kiến trúc lăng tẩm

C. Kiến trúc đình làng

D. Kiến trúc đền tháp

Câu 18: Thế kỷ XVI - XVII, loại hình kiến trúc nào phát triển mạnh và mang phong cách dân gian đậm nét?

A. Kiến trúc chùa

B. Kiến trúc lăng tẩm

C. Kiến trúc đình làng

D. Kiến trúc đền tháp

Câu 23: Nhà Lê chủ trương lộc điền và quân điền nhằm mục đích chính là gì?

A. Bảo tồn công xã, biến công xã thành cơ sở bóc lột của chính quyền phong kiến, biến thành viên công xã thành những nông dân lệ thuộc vào nhà nước.

B. Tận dụng đất đai bị bỏ hoang.

C. Hạn chế quyền lợi của làng xã.

D. Nhà Vua không phải quản lý ruộng đất nữa.

Câu 24: Phường Thụy Chương và Nghi Tàm thời Lê nổi tiếng với nghề gì?

A. Nghề làm giấy

B. Nghề làm gốm

C. Nghề đúc đồng

D. Nghề dệt vải, lụa

Câu 25: Lý do mà người Pháp đưa ra nhằm biện hộ cho việc xâm lược nước ta là gì?

A. Triều đình Huế cấm không cho dạy tiếng Pháp.

B. Triều đình Huế không cho người Pháp vào nước ta.

C. Triều đình Huế cấm truyền Kitô giáo ở Việt Nam.

D. Triều đình Huế ngược đãi các giáo sĩ và cự tuyệt không nhận quốc thư của Pháp đòi tự do buôn bán.

Câu 26: Nhà thơ nào được đánh giá là "người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chống Pháp xâm lược"?

A. Phan Văn Trị

B. Hồ Huân Nghiệp

C. Nguyễn Khuyến

D. Nguyễn Đình Chiểu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 28 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên