Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 4

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 361 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

23 Lần thi

Câu 2: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, các trường hợp nào sau đây không được hưởng bảo hiểm y tế?

A. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng

B. Khám sức khỏe

C. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 3: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, các trường hợp nào sau đây không được hưởng bảo hiểm y tế?

A. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ

B. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ

C. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 6: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm?

A. Trạm y tế xã và tương đương, nhà hộ sinh

B. Phòng khám đa khoa, chuyên khoa

C. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, ai có quyền quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế?

A. Bộ trưởng Bộ Y tế

B. Bộ trưởng Bộ Tài chính

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Câu 9: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Nội dung giám định bảo hiểm y tế bao gồm?

A. Kiểm tra thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

B. Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh

C. Kiểm tra, xác định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 11: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo phương thức nào?

A. Thanh toán theo định suất

B. Thanh toán theo giá dịch vụ

C. Thanh toán theo trường hợp bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 12: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp nào sau đây?

A. Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

B. Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định

C. Tại nước ngoài

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 19: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế gồm?

A. Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định

B. Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế

C. Tài trợ, viện trợ của các tể chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 20: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý như thế nào?

A. tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế

B. tập trung, thống nhất, công khai

C. tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch

D. có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế

Câu 22: Theo Luệt Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích nào sau đây?

A. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

B. Chi phí quản lý bộ máy tổ chức bảo hiểm y tế theo định mức chi hành chính của cơ quan nhà nước

C. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 24: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền nào sau đây?

A. Được cấp thẻ bảo hiểm y tê khi đóng bảo hiểm y tế

B. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định

C. Được khám bệnh, chữa bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 25: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền nào sau đây?

A. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế

B. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế

C. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 26: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, người tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn

B. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế

C. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chúc bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế có quyền nào sau đây?

A. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế

B. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 29: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế có trách nhiệm nào sau đây?

A. Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế

B. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn

C. Giao thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 30: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, tổ chức bảo hiểm y tế có quyền nào sau đây?

A. Yêu cầu người sử dụng lao động, đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của họ về việc thực hiện bảo hiểm y tế

B. Yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cung cấp hồ sơ, bệnh án, tài liệu về khám bệnh, chữa bệnh để phục vụ công tác giám định bảo hiểm y tế

C. Yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm y tế hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà tổ chức bảo hiểm y tế đã chi trả

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 23 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm