Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 9

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 238 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Nguyên tắc lãi kép liên quan tới:

A. Thu nhập tiền lãi tính trên vốn gốc

B. Thu nhập tiền lãi tính trên lãi kiếm được của năm trước

C. Đầu tư vào một số năm nào đó

D. Không câu nào đúng

Câu 6: Dòng tiền phát sinh hàng năm được định nghĩa như là:

A. Dòng tiền phát sinh trong khoảng thời gian cho đến vĩnh viễn

B. Dòng tiền phát sinh trong một khoảng thời gian nào đó

C. Không bằng với dòng tiền phát sinh trong khoảng thời gian cho đến vĩnh viễn

D. Không câu nào đúng

Câu 16: Giá trị hiện tại được định nghĩa như là:

A. Dòng tiền tương lai được chiết khấu về hiện tại

B. Nghịch đảo của dòng tiền tương lai

C. Dòng tiền hiện tại đã tính kép vào tương lai

D. Không câu nào đúng

Câu 25: Tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian?

A. Sự hiện diện của yếu tố lạm phát đã làm giảm sức mua của tiền tệ theo thời gian

B. Mong muốn tiêu dùng ở hiện tại đã vượt mong muốn tiêu dùng ở tương lai

C. Tương lai lúc nào cũng bao hàm một ý niệm không chắc chắn

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 26: Lãi đơn là

A. Tiền lãi của kì đoạn này được cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau

B. Tiền lãi của kì đoạn này không được cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau

C. Chỉ tính lãi ở đầu kì

D. Chỉ tính lãi ở cuối kì

Câu 27: Câu nào sau đây là một thách thức khi ước tính dòng tiền?

A. Thay thế tài sản

B. Tính không chắc chắn của dòng tiền

C. Không câu nào đúng

D. Cả a và b đều đúng

Câu 30: Giá trị tương lai được định nghĩa như là:

A. Dòng tiền tương lai được chiết khấu về hiện tại

B. Nghịch đảo của dòng tiền tương lai

C. Dòng tiền hiện tại đã tính kép vào tương lai

D. Không câu nào đúng

Câu 39: Cho biết hệ số được sử dụng để tính giá trị tương lai của 1 dòng tiền đều:

A. Hệ số giá trị tương lai của 1 dòng tiền đều

B. Hệ số giá trị hiện tại của 1 dòng tiền đều

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều không đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên