Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 8

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 17 Câu hỏi
  • 145 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 17 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 7: Nếu … tăng thì điểm hòa vốn giảm.

A. biến phí đơn vị

B. đơn giá bán

C. định phí

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Q của doanh nghiệp càng cách xa sản lượng hòa vốn QHV thì:

A. Độ nghiêng đòn cân định phí càng nhỏ

B. Chưa thể xác định

C. Độ nghiêng đòn cân định phí càng lớn

D. Tất cả đều sai

Câu 11: Trường hợp nào sau đây không xác định được điểm hòa vốn:

A. Giá bán lớn hơn biến phí

B. Giá bán bằng biến phí

C. Giá bán nhỏ hơn biến phí

D. Tất cả đều sai

Câu 13: Mức lãi suất chiết khấu thích hợp để định giá hợp đồng thuê là:

A. Chi phí khoản vay có đảm bảo được tính sau thuế

B. Chi phí sử dụng vốn bình quân

C. Chi phí sử dụng vốn cổ phần

D. Lãi suất vay được tính sau thuế

Câu 14: Hợp đồng thuê tài chính dường như mang lại lợi ích cho cả 2 bên khi:

A. Mức thuế suất của bên cho thuê cao hơn mức thuế suất của bên đi thuê

B. Thuê tài chính luôn có NPV = 0, hai bên đi thuê và cho thuê đều hòa vốn

C. Mức thuế suất của bên cho thuê thấp hơn mức thuế suất của bên đi thuê

D. Mức thuế suất của bên cho thuê bằng mức thuế suất của bên đi thuê

Câu 16: Trên đồ thị EPS và EBIT, đường biểu diễn phương án tài trợ bằng nợ vay sẽ.

A. Cắt trục EBIT tại điểm có tọa độ bằng chi phí lãi vay

B. Đi qua gốc của hệ trục tọa độ

C. Song song với trục EBIT

D. Song song với trục EPS

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 17 Câu hỏi
  • Sinh viên