Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 17

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 18: Công ty ABC mua trả chậm một thiết bị. Người bán đề nghị 3 phương thức thanh toán sau

A. Không chọn được phương thức nào

B. Phương thức 1

C. Phương thức 2

D. Phương thức 3

Câu 36: Một cổ phiếu được đánh giá cao, vị trí so với đường SML sẽ là?

A. Nằm phía trên đường SML

B. Nằm ngay trên đường SML

C. Nằm phía dưới đường SML

D. Nằm trên trục tung

Câu 37: Đường SML khác đường CML như thế nào?

A. CML có rủi ro đo lường bằng độ lệch chuẩn còn SML có rủi ro được đo lường bằng phương sai

B. CML có rủi ro đo lường bằng độ lệch chuẩn còn SML có rủi ro được đo lường bằng beta

C. CML là đường thẳng trình bày một sự cân bằng giữa TSSL mong đợi và rủi ro còn SML trình bày một sự cân bằng giữa TSSL mong đợi và beta

D. Tất cả đều sai

Câu 38: Một cổ phiếu có Beta 1,8 dự kiến sẽ:

A. Tăng 80% nhanh hơn thị trường tăng

B. Tăng 80% nhanh hơn thị trường giảm

C. Tăng 180% nhanh hơn thị trường tăng

D. Tăng 180% nhanh hơn thị trường giảm

Câu 40: Tất cả các danh mục nằm trên đường CML có:  

A. Tương quan dương hoàn toàn với danh mục thị trường

B. Tương quan phủ định với danh mục thị trường

C. Tương quan âm hoàn toàn với danh mục thị trường

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên