Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 68 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl + R trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/tắt căn thẳng lề trái

B. Bật/tắt căn thẳng lề phải

C. Bật/tắt căn vào giữa dòng

D. Bật/tắt căn thẳng 2 lề trái phải

Câu 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + E trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/tắt căn thẳng lề trái

B. Bật/tắt căn thẳng lề phải

C. Bật/tắt căn vào giữa dòng

D. Bật/tắt căn thẳng 2 lề trái phải

Câu 3: Bấm tổ hợp phím Ctrl + J trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/tắt căn thẳng lề trái

B. Bật/tắt căn thẳng lề phải

C. Bật/tắt căn vào giữa dòng

D. Bật/tắt căn thẳng 2 lề trái phải

Câu 4: Bấm tổ hợp phím Ctrl + V trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Đưa đối tượng (văn bản, hình ảnh, bảng biểu,…) đang có trong Bộ nhớ đệm ra vị trí hiện tại. 

B. Sao chép đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

C. Di chuyển đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

D. Xóa đối tượng đang chọn và không đưa vào Bộ nhớ đệm.

Câu 5: Bấm tổ hợp phím Ctrl + C trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A.  Đưa đối tượng (văn bản, hình ảnh, bảng biểu,…) đang có trong Bộ nhớ đệm ra vị trí hiện tại.

B.  Sao chép đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm. 

C. Di chuyển đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

D. Xóa đối tượng đang chọn và không đưa vào Bộ nhớ đệm.

Câu 6:  Bấm tổ hợp phím Ctrl + X trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Đưa đối tượng (văn bản, hình ảnh, bảng biểu,…) đang có trong Bộ nhớ đệm ra vị trí hiện tại.

B. Sao chép đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

C. Di chuyển đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm. 

D. Xóa đối tượng đang chọn và không đưa vào Bộ nhớ đệm.

Câu 7: Phím Insert trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Chuyển giữa 2 chế độ Chèn/Đè.

B. Bật/Tắt chế độ Chèn đối tượng

C. Bật/Tắt chế độ Chèn mật khẩu

D. Bật/Tắt chế độ khóa màn hình

Câu 8: Phím Delete trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Xóa ký tự bên trái con trỏ văn bản.

B. Xóa ký tự bên phải con trỏ văn bản

C. Xóa các ký tự bên trái con trỏ văn bản.

D. Xóa các ký tự bên phải con trỏ văn bản

Câu 9:  Phím Print Screen (Prt Sc) trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. In màn hình hiện tại ra máy in.

B. Chụp ảnh màn hình hiện tại vào bộ nhớ đệm (Clip board). 

C. Lưu màn hình hiện tại ra tập tin ảnh.

D. Đưa màn hình hiện tại vào trong văn bản.

Câu 10: Phím F1 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Hiển thị màn hình chỉ dẫn của Micro soft Office. 

B. Bật chế độ di chuyển khối văn bản đang chọn

C. Bật chế độ sao chép khối văn bản đang chọn.

D. Xóa khối văn bản đang chọn.

Câu 11: Phím F2 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A.  Hiển thị màn hình chỉ dẫn của Micro soft Office.

B. Bật chế độ di chuyển khối văn bản đang chọn

C. Bật chế độ sao chép khối văn bản đang chọn.

D. Xóa khối văn bản đang chọn.

Câu 12: Phím F5 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Hiển thị thẻ Find của hộp thoại Find and Replace

B. Hiển thị thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace

C. Hiển thị thẻ Goto của hộp thoại Find and Replace

D. Hiển thị hộp thoại Font

Câu 13: Phím F12 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Hiển thị thẻ Find của hộp thoại Find and Replace

B. Hiển thị thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace

C. Hiển thị hộp thoại Save as

D. Hiển thị hộp thoại Font

Câu 14: Phím Tab trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A.  Di chuyển con trỏ về đầu dòng.

B. Xóa ký tự phía trước con trỏ.

C.  Lùi văn bản vào với một khoảng cách cố định. 

D. Chuyển con trỏ xuống phía dưới 1 trang.

Câu 15: Tổ hợp phím Ctrl+G trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Hiển thị thẻ Find của hộp thoại Find and Replace

B. Hiển thị thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace

C. Hiển thị thẻ Goto của hộp thoại Find and Replace

D. Hiển thị hộp thoại Font

Câu 16: Tổ hợp phím Ctrl+H trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

A. Hiển thị thẻ Find của hộp thoại Find and Replace

B. Hiển thị thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace

C. Hiển thị thẻ Goto của hộp thoại Find and Replace

D. Hiển thị hộp thoại Font

Câu 17:  Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift+P trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Vào mục Font trong thẻ Font của hộp thoại Font

B. Vào mục Size trong thẻ Font của hộp thoại Font

C. Vào mục Font style trong thẻ Font của hộp thoại Font

D. Vào mục Font color trong thẻ Font của hộp thoại Font

Câu 18: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift+F trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Vào mục Font trong thẻ Font của hộp thoại Font

B. Vào mục Font style trong thẻ Font của hộp thoại Font

C. Vào mục Font color trong thẻ Font của hộp thoại Font

D. Vào mục Size trong thẻ Font của hộp thoại Font

Câu 23: Trong Microsoft Word 2010, phím Caps lock có chức năng:

A. Bật/Tắt chế độ chữ hoa. 

B. Chuyển về chế độ gõ chữ hoa.

C. Chuyển về chế độ gõ chữ thường.

D. Chuyển về chế độ sử dụng bàn phím phụ.

Câu 24: Trong Microsoft Word 2010, phím Shift có chức năng:

A. Gõ chữ hoa khi gõ kết hợp với các phím chữ cái.

B. Cho ký tự trên khi gõ kết hợp với các phím 2 ký tự.

C. Đảo chế độ chữ hiện tại khi gõ kết hợp với các phím chữ cái (Cho chữ Hoa nếu đang ở chế độ gõ chữ thường và cho chữ thường nếu đang ở chế độ gõ chữ hoa).

D. Phương án 2 và 3 đúng(V)

Câu 25: Ta luôn chạy chương trình Microsoft Word 2010 được bằng cách:

A. Start / All Programs / Microsoft Office / Microsoft Word 2010.

B. Kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Word 2010 trên màn hình Desktop .

C. Cả phương án 1 và 2 đều đúng. 

D. Cả phương án 1 và 2 đều sai.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm